Alertheid binnenland

Door de leider van de voormalige gewapende groep de Tucajana’s is in de media protest aangetekend tegen de ongebreidelde verdeling van het woon- en leefgebied van de inheemse en tribale volken. De leider verwijst naar het Vredesakkoord dat is getekend in 1992. Daarin zijn allerlei beloften gedaan door de regering in ruil voor de ontwapening van de groep. De groep heeft haar wapens ingeleverd, maar wat beloofd was, is niet nagekomen. Wat is aan de Tucajana’s beloofd naast amnestie voor daden die tijdens de oorlog zijn gepleegd? Het kan niet veel anders zijn dan werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling van het woon- en leefgebied en eventueel de regeling van de grondenrechten voor de inheemse en tribale volken. Intussen is het herkoloniseren van het binnenland gewoon doorgegaan. Steeds meer concessies aan binnenlandse en buitenlandse partijen, zonder dat de gemeenschappen zijn geraadpleegd. Grond is onder de politieke elite aan zichzelf en de vrienden verdeeld, zonder rekening te houden met de woon- en leefgebieden. Intussen is ook de letterlijke vergiftiging van vooral de inheemse bevolking en delen van de marronbevolking ook doorgegaan, ondanks het feit dat de regering het Minamataverdrag heeft geratificeerd. Er is een ruime overgangsperiode genomen om met kwik af te bouwen. Buitenlandse onderzoekers hebben metingen gedaan in de inheemse gemeenschappen en het blijkt dat in haarmonsters van de leden, zeer hoge voorkomens van kwik worden gevonden. Ook bij de marronbevolking is dat het geval, naar mate men meer vis direct uit de eigen rivieren gebruikt, is het voorkomen van kwik in het lichaam hoger. Allerlei groepen vreemdelingen zijn bezig om het goud en het bos van Suriname te plunderen. Suriname weet niet eens wat voor soort dure hout allemaal wordt weg gesmokkeld. Deze groepen vreemdelingen bluffen in het openbaar, vooral wanneer ze ’s avonds luidruchtig in Paramaribo bier drinken, hoe ze hele controlediensten om hun vingen hebben gewonden voor US dollars. Intussen gaat de vervuiling en de vernietiging van het binnenland door. De vreemdelingen worden beter van het goud en het hout van de Suriname en een aantal Surinamers die voorkomen dat ze gecontroleerd en beboet worden of die voorkomen dat ze heffingen en belastingen betalen. De gebeten hond is in deze de Surinamer die niet om duistere redenen, maar wat hierboven wordt genoemd, blijft voortleven in een derdewereldland met slechte ziekenhuizen en waar niet eens basale medicijnen tijdig te vinden zijn. Maar het grootste slachtoffer van de herkolinisatie van het binnenland door een samenzwering van vreemdelingen en Surinamers, zijn de leden van de inheemse en de tribale volken. Zij zien lijdelijk toe hoe hun woon- en leefgebied wordt kapot gemaakt, leeggeroofd en vergiftigd. Het resultaat van dit alles is recent te zien geweest in DNA, dat niet eens goede scholing er aanwezig is. Regeringen hebben jarenlang het grondenrechtenvraagstuk voor zich uitgeschoven als te zijn een complexe materie. Wij zeggen nu ook, na de uitbarstingen die zijn opgetreden na de regeringswisseling, dat het een materie is waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Wij zeggen dit naar aanleiding van de zeespiegelstijging die het kustgebied van Suriname onder water zal zetten. De stad heeft het binnenland decennialang verwaarloosd en niet voor hem opgekomen, eerder in een samenzwering hem uitgebuit. Zal het binnenland dan land aan de stedelingen willen afstaan om op hogere gronden te gaan wonen? In DNA is in 2017 de Wet Bescherming Woon en Leefgebieden aangenomen die het de regering verbiedt om land en concessies in en nabij de leefgemeenschappen uit te geven. Ook is nu een wet in DNA over de landrechten van de inheemse en tribale volken. Maar met landrechten is niet alles opgelost. Werkgelegenheid van goede kwaliteit, ondersteuning van ondernemerschap, delen in de voordelen van de activiteiten in het binnenland, goede gezondheidszorg, bescherming van het milieu en onderwijs zijn nodig voor de ontwikkeling van het binnenland. Het ontbreekt aan dit alles nog zwaar in het binnenland. De leider van de Tucajana’s heeft aangegeven dat vreemdelingen hun gebieden leegroven met toestemming van de regering. Plus nemen regering steeds hun deel in het gebied als ze aan de macht zijn. De leider geeft aan dat de landrechten moeten worden in orde gemaakt. De vraag rijst of hij wel begrijpt wat er allemaal in de wet collectieve landrechten staat vermeld en welke rechten aan de gemeenschappen zullen worden gegeven. Het interview is verontrustend omdat de leider aangeeft dat ze aan alles een einde zullen brengen en dat ze nu wel daartoe in staat zijn. De vraag rijst nu hoe deze groep nu wel in staat zijn om aan alles een einde te brengen. Moeten we daaronder begrijpen dat ze recent weer in het bezit zijn gekomen van wapens? Er zijn vooral in de vorige regeerperiode en ook in deze periode vaker berichten verschenen van diefstal van wapens. Waar deze wapens naar toe zijn is onbekend. We roepen daarom de regering op om alert te zijn. Ook roepen we de regering op om in oprecht dialoog te gaan met de gemeenschappen en de plundering en vergiftiging van het binnenland te stoppen en versneld te zorgen voor de ontwikkeling van het gebied.     

error: Kopiëren mag niet!