Commissariaat Paramaribo Noord-Oost: Berichtgeving over malversaties is ‘stemmingmakerij’

De website Suriname Herald heeft via haar website een bericht gepubliceerd waarin gesuggereerd wordt dat malversaties hebben plaatsgevonden in het financieel huishouden van het commissariaat Paramaribo Noord-Oost, alsook de benzinebonnen. Niets is minder waar, aldus districtscommissaris Ricardo Bhola tegenover het Burger Informatie Centrum Paramaribo Noord-Oost.

“Integendeel, er zijn zware bezuinigingen doorgevoerd. Er heeft een algehele doorlichting plaatsgevonden op de afdeling Districts Financiën en Planning (DFP) op het districtscommissariaat. Het inschakelen van de Centrale Landsaccountantsdienst CLAD voor verder onderzoek van eerdere misstanden wordt op touw gezet. Personen die zich in het verleden hieraan schuldig hebben gemaakt zullen verder onderzocht worden.”

Districtscommissaris Bhola stelt, dat uitsluitend dienstvoertuigen worden voorzien van benzine uit middelen van de staat. De administratie daarvan wordt stipt na gehouden door de afdeling DF&P. Alle andere beweringen zijn ver van de waarheid en kunnen niet gestaafd worden. Suriname Herald is ondanks een reactie van de Bhola overgegaan tot het publiceren van ongeverifieerde informatie uit zogeheten “anonieme bronnen.”

Het bericht van Suriname Herald kan daarom getypeerd worden als stemmingmakerij, aldus de districtscommissaris.

“Tegen het medium zullen juridische stappen ondernomen worden vanuit het Commissariaat. Eveneens zullen personen die zich schuldig maken aan het verspreiden van valse en suggestieve informatie, onderhevig gesteld worden aan de geldende arbeidsregels volgens wet en recht.” Bhola betreurt ten zeerste de negativiteit en roept op tot eenheid en samenwerking met als gedeelde doel “de ontwikkeling van ons geliefd Suriname”.

error: Kopiëren mag niet!