Ir. Richard Kalloe over kwestie minister Walden: “De Grondwet moet op de schroothoop, die garandeert wanbestuur”

Ir. Richard Kalloe laat Dagblad Suriname naar aanleiding van de kwestie minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie weten, dat de Grondwet toestaat dat een minister bijvoorbeeld nevenfuncties mag hebben, behalve in Staatsorganen. Hieronder de volledige reactie van de heer Kalloe. “De Grondwet bepaalt het volgende met betrekking tot de functie van minister:

Beëindiging van het lidmaatschap van de De Nationale Assemblee bij benoeming tot minister of onderminister, Grondwet artikel 68.

Artikel 97

1. De President mag niet in de betrekking van huwelijk of van

bloedverwantschap of aanverwantschap, tot de tweede graad ingesloten staan tot de Vice-President, de ministers, de onderministers, de leden van de Staatsraad en de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het orgaan dat belast is met het toezicht en de controle op de besteding van staatsfinanciën.

2. Hij, die na zijn verkiezing in de verboden graad van aanverwantschap geraakt, behoudt zijn ambt niet dan na bij de wet verleend verlof.

Artikel 125

Bij het aanvaarden van hun ambt leggen de ministers en onderministers in handen van de President, de volgende eed of verklaring en belofte af:

”Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn benoeming tot Minister, aan iemand wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

Ik zweer (beloof) dat ik om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.

Ik zweer (beloof) al de plichten welke het minister ambt mij oplegt nauwgezet te zullen vervullen.

Ik zweer (beloof) dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen.

Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Republiek Suriname.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik!)”

Tot zover de Grondwet. 

Dus nergens is in de Grondwet de minister verboden om aandelen in een bedrijf te hebben, om directeur te zijn van een rechtspersoon, om nevenfuncties te hebben behalve dan in organen van de staat.

Uit beginselen van behoorlijk bestuur vloeit voort, en wij hebben geen wet op behoorlijk bestuur, dat ten alle tijden het algemeen belang gediend moet worden en dat conflict of interest verboden moet worden.

Dus, de Grondwet verbiedt niet het hebben van aandelen in een bedrijf, het zitten in het bestuur van een  troefcall club, dan wel in een bedrijf et cetera. Ex-premier Ruud Lubbers van Nederland, nu wijlen, moest alle belangen in zijn bedrijven afstoten. Nu zijn dat soort zaken makkelijk want je installeert gewoon een stroman in het bestuur, je brengt je aandelen onder in een stichting of op naam van je kinderen of je vrouw, et cetera er zijn legio methoden om dat soort zaken legaal buiten het oog van het parlement te houden.

Hier doet het gemis van een wet op behoorlijk bestuur zich voelen en eigenlijk rammelt de hele Grondwet die moet ook op de schroothoop. De huidige Grondwet garandeert immers wanbestuur.

Ir. Richard Kalloe

error: Kopiëren mag niet!