EBS breidt opwekvermogen Paramaribo en omgeving uit met 42.6 MW

Met de ceremoniele ingebruikname van twee nieuwe MAN-motoren, heeft vrijdag de officiële inauguratie van de uitbreiding van de opwekcentrale aan de Saramaccastraat, Diesel Power Plant II (DPP II ), in Paeamaribo plaatsgehad. Begin 2020 maakte de contractor Olibis NV in samenwerking met Burmeister Wain Scandinavian Contractors (BWSC) in opdracht van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een aanvang met de uitbreidingswerkzaamheden, waarvan de oplevering eind april was. 

Jaarlijks stijgt de vraag naar elektriciteit met ongeveer 5%. De uitbreiding van de capaciteit van de opwekcentrale was noodzakelijk om in te kunnen spelen op deze steeds groeiende vraag. Het beschikbaar vermogen was ongeveer 80 MegaWatt (MW) en met de komst van de twee nieuwe motoren is dit nu 120 MW.

Met de huidige uitbreiding is er capaciteit om ongeveer 5.000 nieuwe huishoudelijke klanten aan te sluiten op het  energievoorzieningsnetwerk Paramaribo (EPAR), welke de districten Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne, Saramacca en een gedeelte van Marowijne van elektriciteit voorziet. Hiermee is ook de levering naar het EPAR netwerk verbeterd. Deze motoren zijn net als de overige vier zeer zuinig zijn in brandstof verbruik. Vermeldenswaard is dat de totale efficientie van de powerplant ook verder verhoogd wordt aangezien er middels waste heat boilers verwarming plaatsvindt van de brandstof ten behoeve van de motoren van DPPII.

Bij een uitbreiding in de opwekcapaciteit dienen er vaak ook in de transmissie upgrades plaats te vinden om het opgewekt vermogen te kunnen transporteren. In dit kader vindt er momenteel ook een upgrade plaats van de capaciteit van het transmissiesysteem aan de Saramaccastraat die volgens planning, medio 2022 wordt opgeleverd.

EBS blijft zich inzetten om landelijk een betrouwbare energievoorziening te garanderen aan haar klanten, aldus het bedrijf in een uitgebracht persbericht.

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die de opening verrichte, sprak vol lof over dit project. Ook hij ziet de enorme voordelen die het op korte termijn zal hebben voor ons land. Hij toonde zich zeer ingenomen met financierder Olibis N.V., die met US$ 70 miljoen is ingekomen. De Deense contractor Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) werd bedankt voor het helpen opzetten van de moderne powerplant.

Marcel Eijndhoven, technisch directeur van de N.V. EBS, noemde de plant een van de modernste en grootste in de regio. Hij zei, dat Suriname trots mag zijn. “Het is een mooie plek binnen Paramaribo geworden.” Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan de renovatie van de oude plant. De pas geïnstalleerde machines zijn reeds enige tijd in werking, maar het een en ander moest nog gefinaliseerd worden. Het tweede deel van het project, met name het transmissie-gedeelte, zal medio volgend jaar ter hand genomen worden. “Het was geen eenvoudig pad, maar uiteindelijk is alles goed en wel opgeleverd”, aldus de technisch-directeur. Hij voegde eraan toe dat zij die zich hiervoor hebben ingezet, hun hart en ziel ervoor hebben gegeven. 

EBS-projectmanager Armand Bipat sprak, dat de centrale zes motoren telt waarvan de laatste twee tussen februari 2020 tot en met april 2021 zijn geïnstalleerd. “Het gaat om een recordtijd van 14 maanden. Vanwege Covid-19 zijn de werkzaamheden binnen korte tijd uitgevoerd.” EBS heeft tijdens de installatie van deze powerplant gewerkt met lokale bedrijven. 

error: Kopiëren mag niet!