Rotary Club Paramaribo Central bestaat 45 jaar

De Rotary Club of Paramaribo Central (RCPC) bestaat woensdag 3 november 45 jaar. “Bij het bereiken van deze belangrijke mijlpaal is het gepast om terug te kijken naar onze rijke historie en onze verdiensten als club voor de gemeenschap”, zo meldt de organisatie in een persbericht.

In de afgelopen 45 jaren heeft RCPC zich continu ingezet om het doel van de Rotary na te streven. RCPC is een serviceclub met als fundament een wereldomvattende kameraadschap en het ondersteunen van de medemens door dienstbaarheid. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt in ras, geloof of politieke overtuiging. RCPC initieert, ontwikkelt en implementeert projecten, lokaal, nationaal en internationaal.

Waarin heeft RCPC zich de afgelopen 45 jaar onderscheiden?

·         De succesvolle uitvoering van Rotary’s groeivisie in Suriname. RCPC heeft zich onvermoeibaar ingezet voor versteviging van het Rotary fundament in Suriname. Dat hebben wij gedaan door (co)sponsoring van de Rotary Club of Paramaribo Residence en de Rotary Club of Paramaribo Quota. RCPC is voorts de stuwende kracht achter de oprichting van de eerste Rotaract (1990) en Interact Club (1996) in Suriname en wij zijn er trots op een groot aantal projecten samen met deze jeugdclubs uit te voeren:

·         Het overbruggen van de kloof tussen Rotary en de Young Leader clubs. Voormalige Rotaract en Interact leden zijn President van onze club geweest en hebben deel uitgemaakt van het leadership team;

·         De verschillende gemeenschapsprojecten die zijn uitgevoerd en die van grote betekenis zijn (geweest) voor onze gemeenschap.

·         Wij kunnen bogen op een uniek record van “primeurs”. Wij noemen in dit verband als primeurs gender gelijkheid door de toelating van vrouwen tot de club, de sponsoring van twee Rotary clubs, oprichting van onze eerste jeugdclubs en ons beleid van diversiteit en inclusie.

Rotary als organisatie

Rotary International is de internationale organisatie, waar RCPC onder valt samen met de overige lokale Rotary Clubs. Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

De eerste Rotary serviceclub, werd op 23 februari 1905 opgericht in Chicago, Verenigde Staten, door de advocaat Paul Harris. Er zijn momenteel Rotary Clubs in 165 landen (meer dan 200 regionale gebieden) en wereldwijd tellen de clubs gezamenlijk 1,22 miljoen leden.De naam Rotary komt voort uit het principe dat alle functies tijdelijk (roterend) worden vervuld. Ook rouleerden aanvankelijk de wekelijkse bijeenkomsten over de kantoren van de deelnemers. Leden worden aangespoord zich bezig te houden met vijf hoofdactiviteiten, avenues of service:

·         community service, het ondersteunen van goede doelen.

·         club service, het functioneren van de eigen club.

·         international service, de relaties met gelijkgestemden internationaal.

·         vocational service, de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.

·         new generation service, het via de jeugdprogramma’s van Rotary jonge mensen kansen te bieden zich te ontplooien.

Community service is het belangrijkste doel van Rotary terwijl de andere vier belangrijke randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken. Jongerenafdeling Rotaract, staat voor ‘Rotary in Action, van 18 jaar tot 30 jaar. Jeugdafdeling van de Rotary, Interact, voor middelbare scholieren van 12 tot en met 18 jaar.

Belangrijke uiting van de waarden van de Rotary is de 4-way test:

1.    Is it the truth

2.    Is it fair to all concerned

3.    Will it build goodwill and better friendship

4.    Will it be beneficial to all concerned

Rotary clubs zijn onderverdeeld in Zones en Districten. Suriname is onderdeel van Zone 34 en valt onder District 7030 die 69 Rotary Clubs verdeelt over 17 landen.

error: Kopiëren mag niet!