President Santokhi zet op wereldpodium COP26 Suriname weer neer als groenste land ter wereld

Maar, hoe milieubewust is de overheid? Wat is gebeurd met de elektrische scooters bij KPS en OW……

President Chandrikapersad Santokhi is deze dagen met een delegatie aanwezig bij de VN Klimaattop COP26 in Glasgow, Schotland. Inmiddels heeft hij dinsdagochtend in alle vroegte de top toegesproken, voor een praktisch lege zaal. Uiteraard ging het weer over hoe groen Suriname is, dat het groenste land ter wereld, met iets meer dan 90% bosbedekking, eindelijk eens daarvoor financieel gecompenseerd moet gaan worden door rijke milieuvervuilende landen en dat de zeespiegelstijging door klimaatverandering een serieuze en niet te onderschatten bedreiging is voor in ieder geval de kuststrook van het land. De impact van de toespraak zal echter minimaal zijn, gelet op het geringe aantal toehoorders. Dat is veelzeggend. Wie kent immers Suriname?

Natuurlijk, het zijn tot clichés verworden teksten die al jaren de wereld over gaan. Maar, dat zijn en waren het, woorden, teksten. Tot nu toe heeft Suriname nog geen cent ontvangen van welk land dan ook ter compensatie van het gevoerde bosbeleid. De woorden worden gesproken, de delegatie stapt in het vliegtuig, vliegt terug naar ‘Zanderij’ en COP26 lijkt meteen weer te zijn vergeten. De regering heeft onvoldoende deskundigheid in huis om de tijdens COP26 en daaraan voorafgaande klimaatconferenties gesproken woorden om te zetten in concrete acties. Suriname lobbyt niet. Suriname heeft geen lobbyisten in politieke wereldcentra als Brussel of Washington.

Hoe serieus zijn voor de regering bos- en milieubeleid? Iedereen weet en ziet dat het bos her en der op grootschalige wijze, veelal illegaal, wordt open gekapt voor goudwinning en voor het hout, de boomstammen. Daar wordt amper iets tegen ondernomen, getuige satellietbeelden die de open stukken in het tropisch regenwoud tonen. Daadkrachtig milieu- en bosbeleid moet nog van de grond komen.

Zonne-energie: kleine zonnepanelen-projectjes

Natuurlijk, zonne-energie duikt zo hier en daar op in het binnenland. In enkele dorpen zijn een paar zonnepanelen geplaatst de afgelopen jaren, maar of die allemaal nog in werking zijn is niet bekend. Goed bedoeld, maar het gaat slechts om kleine initiatieven, projecten die geen zoden aan de dijk zetten. Overigens, wanneer Dagblad Suriname herhaaldelijk de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, daarover benadert is nimmer een reactie ontvangen. Nu blijken er plannen te zijn voor het plaatsen van drijvende zonnepanelen in het stuwmeer en ook windmolens om energie duurzaam en milieuvriendelijk op te wekken.

Elektrische scooters bij KPS en ministerie van OW

In het recente verleden doken er plots Chinese milieuvriendelijke scooters op in het land, ofwel scooters (E-bikes genoemd) die rijden op batterijen (accu’s) die kunnen worden opgeladen. Het leek mooi, milieuvriendelijk, maar weer zeer kleinschalig. Beleid ontbreekt al jaren om structureel te werken aan een duurzame en milieuvriendelijke samenleving. Het gaat steeds om ad hoc projecten, zonder enige lange termijn sturing en controle vanuit de overheid.

De Volksrepubliek China schonk op dinsdag 13 maart 2018 vier elektrische scooters aan het Korps Politie Suriname. De toenmalig Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong schonk de E-bikes aan de waarnemend korpschef commissaris Antonio Chin. De korpschef gaf aan, dat de E-bikes voor surveillances zouden worden ingezet. De ambassadeur zei te hopen dat de E-bikes als instrument zullen bijdragen aan de criminaliteitsbestrijding. 

Hoe het na maart 2018 met de Chinese tweewielers is gegaan en of ze vandaag de dag nog steeds rijden en of er meer zijn gekomen, is onduidelijk. Ook in dit geval reageert verantwoordelijk minister Abiamofo niet op vragen van Dagblad Suriname. Van enige transparantie is bij zijn ministerie en bij de bewindsman zelf nauwelijks sprake.

De redactie van Dagblad Suriname heeft echter vanuit betrouwbare bron vernomen, dat er in ieder geval 25 van die scooters zouden zijn bij het politiebureau aan de Duisburglaan en 3 bij het bureau van Livorno. Maar, die scooters worden al enige tijd niet meer ingezet, omdat ze moeten worden voorzien van nieuwe accu’s. Een zo’n accu zou US$ 400 kosten.

Zijn er wel of geen op accu’s voortgedreven scooters bij OW

Een jaar later, medio februari 2019 voerde het toenmalig ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie in de districten Coronie, Para, Wanica en Paramaribo een pilotproject uit met slechts zes E-bikes om het tekort aan transport in de districten op te vangen. De Surinaamse Post Spaarbank (SPSB) had de scooters gedoneerd aan het ministerie. 

De E-bikes zouden per direct ingezet worden.

De E-bikes waren door het ministerie met het oog op bescherming van het milieu gekozen. De E-bike rijdt op een batterij die opgeladen wordt, met een volgeladen batterij kan maximaal 50 kilometer worden gereden. Bij een positief verloop van het project, zouden meerdere scooters ingezet worden. 

Inmiddels is het november 2021 en tijd om ook bij OW te informeren hoe het is gesteld met de E-bikes en of er na de eerste zes meer zijn aangeschaft. Minister Riad Nurmohamed reageert in eerste instantie ogenschijnlijk verrast en verwijst naar de E-bikes van het Korps Politie Suriname. Hij was duidelijk niet op de hoogte van de aanwezigheid van E-bikes binnen zijn ministerie. Mogelijk zijn die scooters er niet meer en inmiddels verworden tot schroot.

Zet Suriname niet alleen op de kaart met ‘Bigi Boy’

De gang van zaken rond de E-bikes, het enthousiasme waarmee ze werden binnengehaald bij de politie en het ministerie van Openbare Werken en vervolgens waarschijnlijk de teloorgang van de tweewielers op batterijen is tekenend voor het algehele milieubeleid. Met veel ceremonie, drankjes en toespraken worden projecten aangekondigd en vervolgens verzanden die projecten door een gebrek aan deskundigheid en kennis van zaken.

Schel internationaal luidt de bel

Wil Suriname een steentje bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en een duurzame samenleving, dan zal er een goed gestructureerd beleid voor de lange termijn moeten worden ontwikkeld, zullen de autoriteiten werk moeten maken van een internationale lobby structuur. Suriname moet wat betreft de dreigende zeespiegelstijging en daarmee de risico’s voor kustbewoners die onder water dreigen te lopen meer internationaal de bel luidt schellen via ook een gedegen internationaal communicatie- en mediabeleid. Zet Suriname niet alleen op de kaart met onder andere ‘Bigi Boy’ en ‘het groenste land ter wereld’, maar ook met de natuurlijke bedreigingen die funest gaan zijn voor een deel van het land zonder op tijd actie te ondernemen.

PK

error: Kopiëren mag niet!