Del Castilho (DA’91) gematigd positief over Klimaattop toespraak president

De eerste reactie van Angelic Del Castilho, voorzitster van DA’91, op de toespraak van president Chandrikapersad Santokhi dinsdagochtend op de VN Klimaattop COP26 in Glasgow, Schotland, is dat het in lijn is met dit type conferenties.

Zij vindt het belangrijk, dat de president heeft aangegeven dat de plannen realistisch en toekomstgericht moeten zijn en dat het moment om de afspraken van Parijs na te komen  ‘nu’ is. Del Castilho is ook positief gestemd, dat de president heeft gesproken over een gezamenlijke aanpak en over het vergroenen van de economie. “De president heeft een lans gebroken voor de kleine eilandstaten en de landen die laag liggen en grote risico’s lopen bij een stijging van de temperatuur.”

Del Castilho wijst ook op een verbeterpunt. “De president gaf aan, dat de ontwikkelde landen de ontwikkelingslanden de kans op ontwikkeling willen ontnemen door het instellen van allerlei zware beperkingen als het gaat om het mitigeren van de productie van CO2.” Del Castilho noemt dit een te negatieve benadering. “Ik denk dat kon worden aangegeven, dat die landen hun ontwikkeling hebben doorgemaakt in een periode dat deze beperkingen niet golden, maar dat de beperkingen welke men nu overweegt effecten zullen hebben voor de landen die nu in ontwikkeling zijn.

Del Castilho had graag een cijfermatige projectie gezien over onze olieproductie en welke invloed de maatregelen hierop kunnen hebben als de maatregelen worden doorgevoerd. Ter verduidelijking stelt Del Castilho, dat hiermee het verlies dat Suriname verwacht zou kunnen hebben gepresenteerd op de milieutop. “Dat betekent dat de investeringen die vanuit de fondsen moeten komen voor de klimaatverandering gaan moeten investeren in die sectoren waar de tekorten optreden door de verliezen als gevolg van de nieuwe maatregelen”, merkt Del Castilho op. “Hiermee wordt een onderhandelingspakket gepresenteerd waarmee we sterker zouden staan.” De voorzitter van DA’91 zegt wel, het goed te vinden dat de president heeft aangegeven dat de financiering op gang moet komen.

RB

error: Kopiëren mag niet!