SoZaVo neemt digitaal voor aanvraag sociale bijstand in gebruik

Directrice Melitia Sentilia van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft dinsdag 26 oktober in het kantoor van de Algemeen Kinderbijslag (AKB) aan de Gemenelandsweg de broncode en documentatie van het Beneficiary Information System (BIS) in ontvangst genomen. Dit werd overhandigd door Krieshen Ramkhelawan, hoofdconsultant van Lybra Group N.V., die belast is met de uitvoering van het digitaliseringsproject. Met dit systeem zal de aanvraag van sociale bijstand digitaal worden verwerkt en zal de burger ook de status van de aanvraag kunnen volgen.

Met BIS-systeem kan het ministerie informatie met een druk op de knop analyseren.

Ramkhelawan zei, dat het BIS-systeem voor de AKB, de eerste module is die overhandigd is aan het ministerie. De overige voorzieningen en mogelijkheden worden te zijner tijd op het systeem aangesloten. Op planning staat dat ook de overige sociale voorzieningen zoals financiële bijstand voor zwakke huishouden en mensen met een beperking gedigitaliseerd worden. De hoofdconsultant onderstreepte, dat het bij de AKB wat sneller is gegaan, omdat alle aanvragen centraal vanuit een plek worden gedaan. 

Jaswant Doekharan, projectmanager Basic Need Trust Fund (BNTF), zei dat het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB). Hiervoor is US$ 100.000 begroot. Het BNTF valt onder leiding van het ministerie van Financiën en Planning. 

De CDB heeft zonder enige twijfel, volgens Doekharan, goedkeuring gegeven aan dit project met het oog op transparantie en efficiëntie. Uit dit BNTF project zijn ook 45 computers aangekocht die op verschillende wijkkantoren worden opgezet. Directrice Sentillia van Sociale Zaken is ingenomen met het systeem en stipte aan, dat er een positieve verandering komt binnen de werkzaamheden van het departement. Zij stak de medewerkers een riem onder het hart door deze verandering te omarmen om de samenleving beter van dienst te kunnen zijn.

SoZaVo-minister Uraiqit Ramsaran, die vanwege een overmachtsituatie er niet bij kon zijn, gaf in een telefonisch gesprek met de Communicatie Unit aan, dat hij dit enorm toejuicht. “Voor SoZaVo is dit een stap in de goede richting. Ondanks dat de tijden zwaar zijn, worden zaken stapvoets uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is het digitaliseren van het geheel”, aldus de bewindsman. 

error: Kopiëren mag niet!