Herregistratie voor industriële hennepteelt ondernemers

De Presidentiele Werkgroep Implementatie Industriële Hennepteelt stelt ondernemers in de gelegenheid zich te registreren. “Binnen de taakstelling van de bovengenoemde werkgroep past het in het kader van verlenging, vernieuwing dan wel eventueel nieuw uit te geven toestemmingen, beschikkingen en/of vergunningen te kunnen beschikken over een functioneel- en volledig register met correcte data en informatie.”

Ondernemers worden in de gelegenheid gesteld zich via e-mail te registreren op het secretariaat van de werkgroep.

De registratie staat open tot uiterlijk twee weken, na het verschijnen van de oproep. De documenten kunnen gescand en per e-mail verzonden worden.

Aangehecht dient u de volgende documenten c.q. informatie te verschaffen:

 • Een kopie van de aan u verstrekte toestemming, beschikking dan wel vergunning;
 • Een recent uittreksel van de kamer van Koophandel en Fabrieken (niet ouder dan oktober 2021);
 • Een perceelkaart dan wel figuratieve kaart van het terrein waarop het bedrijf wordt uitgeoefend;

De Presidentiele Werkgroep Implementatie Industriële Hennepteelt is op 7 mei 2021 geïnstalleerd.

De taakstelling van de Presidentiele Werkgroep ziet er als volgt uit:

 1. Het doen van wijzigingsvoorstellen ter zake de in behandeling zijnde ontwerpwet “Wet Industriële Hennepteelt”, teneinde te geraken tot een beter uitvoerbaar wetgevingsproduct;
 2. Het analyseren van de reeds uitgegeven toestemmingen inzake hennepteelt;
 3. De Wet Industriële Hennepteelt toetsen aan internationale verdragen;
 4. Ter uitvoering van de Wet Industriële Hennepteelt een inventarisatie te maken van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de Toezicht en Monitoringsautoriteit Industriële hennepteelt (TMIH);
 5. Het voorbereiden en afronden van alle concept-uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders ter aanbieding aan de President van de Republiek Suriname;
 6. Erop toezien dat:
 1. De uitvoeringsbesluiten daadwerkelijk worden gepubliceerd en in werking treden;
 2. De toezicht- en Monitoringsautoriteit Industriële Hennepteelt (TMIH) wordt bemenst en aanvangt met haar werkzaamheden.

E-mail: [email protected] met een cc. naar [email protected] 

error: Kopiëren mag niet!