Minister Nurmohamed op oriëntatiebezoek in centrum Paramaribo

De binnenstad van Paramaribo is bij uitstek een plek waar zowel Surinamers als toeristen graag winkelen en wandelen. Echter is in de loop der jaren nagenoeg niets gedaan aan onderhoud. In dit kader heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) vrijdag ter oriëntatie een wandeling gemaakt in de binnenstad, zo bericht het ministerie zondagavond 17 oktober. Hij werd vergezeld door zijn vier directoraten en ondernemers uit de binnenstad onder leiding van Conrad Issa. 

Tijdens de wandeling heeft de bewindsman gekeken naar de diverse issues die spelen in de binnenstad en waar meteen aan gewerkt kan worden. Bedrijven in de binnenstad hebben behoefte aan een flinke upgrading. In dit kader wil het OW-ministerie een meerjarenplan opzetten, zodat elk jaar een deel van de stad kan worden gemoderniseerd. Veiligheid en hygiëne zijn onder andere enkele zaken die het ministerie van eminent belang vindt, daarom zal samen met het bedrijfsleven worden gekeken welke optie momenteel de meest voor de hand liggende is. Winkeleigenaren komen in met materiaal en OW met personeel, dit wordt gezien als een van de beste alternatieven.

Het voornaamste doel is om de binnenstad aantrekkelijk en zo veilig mogelijk te maken voor de bezoekers.

Vervolgens wordt geconstateerd dat de binnenstad wordt ontsierd door illegale venters, en in dat kader wordt samen met de districtscommissaris gekeken naar keuzemogelijkheden. De straatventers moeten binnen afzienbare tijd worden voorzien van een veilige, maar ook vaste plekken waar ze op een efficiënte manier hun producten aan de man kunnen brengen.

Enkele veel voorkomende vraagstukken in de binnenstad zijn onder meer het dak- en thuislozenprobleem, ontwateringsystemen die slecht functioneren en het parkeerprobleem dat al decennia bestaat.

Conrad Issa, directeur van Lucky Store N.V., gaf te kennen dat een aantal straten in het centrum van Paramaribo aan rehabilitatie toe is en bovenal betere faciliteiten genieten, met name voor mensen met een beperking. De belichting in de stad voldoet ook niet geheel aan de hedendaagse eisen. Een werkgroep met diverse stakeholders werkt gezamenlijk aan stadsverfraaiing.  

error: Kopiëren mag niet!