Journalisten protesteren tegen beknotting in hun werk

Journalisten en medewerkers van verschillende mediahuizen, gebundeld in het Media Collectief, hebben vandaag een protestbrief overhandigd aan de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi. De journalisten hebben eveneens ook een kopie van de brief overhandigd aan de voorzitter van DNA, Marinus Bee. De journalisten en mediawerkers hebben een tal van probleempunten vervat in hun brief en ook verbeterpunten. Zo willen zij dat de regeringspersconferenties efficiënter geschied. Er moet afgestapt worden van lange inleidingen zodat er meer ruimte is voor het stellen van vragen. De journalisten willen ook dat de ministers meer beschikbaar zijn voor het verschaffen van informatie. 

Het Media Collectief verwijst voornamelijk naar de persconferentie van maandag 4 oktober 2021 bij het perscentrum van de regering. Tijdens deze persconferentie zijn bij de tweede vragenronde journalisten op zeer onprofessionele en kleinerende wijze bejegend door de ceremoniemeester, met als gevolg dat journalisten uit protest de persbijeenkomst hebben verlaten.

Het Media Collectief is niet te spreken over de wijze waarop het toegaat tijdens de regeringspersconferenties en waarbij er zelfs sprake is van beknotting van de werkwijze van de pers. Ondanks het om een persconferentie gaat, merkt het Media Collectief dat de pers weinig ruimte krijgt om vragen te stellen. Na lange inleidingen door regeringsleden blijft er weinig tijd over voor journalisten om vragen te stellen over brandende vraagstukken en om verduidelijking te krijgen, mocht het gegeven antwoord niet helemaal duidelijk zijn. Dit gebeurt stelselmatig.

Er zijn tal van zaken die misgaan. Er dient verbetering te komen. Het Media Collectief wil een goede samenwerking met de regering en wenst op een efficiënte en transparante manier informatie te verkrijgen. “Omdat er voor ons als onafhankelijke journalisten en mediahuizen een onwenselijke dan wel onwerkbare situatie is ontstaan zijn we bij elkaar gekomen en hebben wij gezamenlijk deze brief opgesteld. Dit schrijven bevat een aantal verbeterpunten en wensen die wij graag zien ingewilligd met als doel dat er een betere en transparantere communicatie tussen u, uw regering en de media komt om zo het volk van Suriname objectief te informeren”, luidt een passage in de brief.

Hoe gaat het er nu aan toegaat
Er worden te lange inleidingen gehouden waardoor er minder tijd is voor journalisten om vragen te stellen;

 • De persconferenties starten vrijwel altijd later dan gepland waardoor de meetings vanwege de ontstane tijdsdruk haastig worden afgewikkeld;
 • Er wordt niet onmiddellijk antwoord gegeven op vragen. Er gaat eerst een hele vragenronde vooraf aan de beantwoording;
 • Er worden in de eerste ronde te veel vragen gesteld waardoor beantwoording ‘weggemoffeld’ kan worden en er nauwelijks antwoord wordt gegeven op gestelde vragen;
 • Sommige ministers willen journalisten niet te woord staan. Slechts een handjevol staat daar geregeld de media te woord;
 • De MC’s willen weleens de journalisten beknotten bij het stellen van vragen en soms zelf vragen beantwoorden die aan leden van de regering zijn gesteld, terwijl de MC er is om de persontmoeting in goede banen te leiden;
 • Momenteel heeft het Kabinet van de Vicepresident een eigen voorlichtingsafdeling (Directoraat Volkscommunicatie) en aan de andere kant is er een Communicatiedienst Suriname (CDS). Dit zorgt ervoor dat het voor de pers onduidelijk is wanneer voor bepaalde informatie bij het Directoraat Volkscommunicatie of de CDS aangeklopt moet worden. Een centraal communicatiepunt van de overheid is gewenst.

Voorstellen/verbeterpunten
De inleidingen kunnen kort worden gehouden (bijvoorbeeld 10-15 minuten) zodat er meer ruimte is om vragen te stellen. Als er tijdens een persconferentie meerdere regeringsleden het woord zullen voeren kunnen de inleidingen per persoon 3-5 minuten zijn.

 • Bij regeringspersconferenties gebruikmaken van een roulatiesysteem waarbij iedere keer drie tot vier ministers aanzitten of dat de president/vicepresident namens de gehele regering praat; Wel dient er ruimte te bestaan dat aanwezige ministers ingaan op vragen die betrekking hebben op hun beleidsgebied;
 • Er direct ‘vraag- en antwoordsysteem’ op persconferenties is aan te bevelen.
 • Een woordvoerder namens de Raad van Ministers aanwijzen die de media na de RvM-vergadering toespreekt en antwoord geeft op de gestelde vragen en wat op die dag besproken is geworden binnen de RvM;
 • Een minder prominente rol voor de MC tijdens persconferenties. De ceremoniemeester heeft als rol/taak de persconferentie in goede banen te leiden en het is niet zijn of haar taak om voor de president, de vicepresident en of voor de ministers te antwoorden. De MC dient niet inhoudelijk deel te nemen aan de informatie-uitwisseling tussen regering en pers;
 • Open communicatie hebben met de media en de media niet uitsluiten;

“Wij protesteren bij deze met klem tegen de wijze waarop het eraan toegaat tijdens regeringspersconferenties en zien graag dat ons misnoegen serieus wordt genomen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een reactie middels het aanpakken van de probleempunten die wij onder uw aandacht hebben gebracht.

error: Kopiëren mag niet!