Uit het dagboek van een consument – Weinig verstand in het hoofd

Het vermogen van burgers en ingezeten om Suriname tot een beter land te maken is vrijwel nihil. De wijze waarop er kriskras wordt geparkeerd op het trottoir is daar een bewijs van. Voetgangers, vooral senioren burgers ondervinden veel last van het onnadenkend optreden van man en vrouw, jong en oud, geschoolden en ongeschoolden, rijk en arm.

Slampamperbeleid

De trottoirs, parkeerplaatsen zijn bezaaid met hindernissen, die enorme belemmeringen zijn om door te lopen of te rijden. De verkeersveiligheid komt in gedrang. Het is een mode geworden om voor de deur op straat, voor verfraaiing grind te plaatsen. De steentjes spoelen in de riolering en zorgen voor verstoppingen. Waardoor de omgeving bij de minste regenval last heeft van wateroverlast.

Ziende blind

De boosdoeners wijzen een beschuldigende vinger naar de regering, die wordt verweten een slampamperbeleid te voeren. Is het niet de regering dan zijn het derden of de zogenaamde klimaatverandering die de wateroverlast veroorzaken. De bevolking zoekt de fout overal behalve bij zichzelf. Het ergste van de zaak is, dat de regering en het stadsbestuur ziende blind zijn.

HD

error: Kopiëren mag niet!