Wet op Nationaliteit wordt gewijzigd om ontwikkelingsdoelen te realiseren

De Wet op de Nationaliteit en Ingezetenschap zal worden gewijzigd om het realiseren van ontwikkelingsdoelen te bevorderen. Het ontwerp van de wetswijziging is reeds de Raad van Ministers gepasseerd. Het is thans richting de Staatsraad voor advies en becommentariëring.

Voor het vervullen van bepaalde posities, beroepen en functies is conform wettelijke regelingen het bezitten van de Surinaamse nationaliteit vereist. De voorgestelde wetswijzing voorziet erin dat de mogelijkheid bestaat om de Surinaamse nationaliteit om reden van staatbelang van rechtswege te verkrijgen.

Het voorstel in de wetswijziging is dat het de president is die besluit welke beroepen, functies en posities een staatsbelang dienen. Bij benoeming in deze door de president aan te geven functies, beroepen of posities verkrijgen betrokkenen van rechtswege de Surinaamse Nationaliteit.

In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel staat ondermeer:

“Teneinde het realiseren van de ontwikkelingsdoelen van Suriname en het Surinaamse volk te kunnen bevorderen, is er een toenemende behoefte aan het aantrekken van personen met uitzonderlijke kennis, ervaring en kwaliteiten. Voor de invulling van bepaalde takken van sport, cultuur en andere vormen van vertegenwoordiging van ons land, alsmede bepaalde functies, beroepen en posities, is het vereiste verbonden van het bezitten van de Surinaamse nationaliteit. In het Surinaams belang is het derhalve gewenst om deze gevallen te kunnen faciliteren. Onder staatsbelang wordt verstaan, elk belang, dat de Staat Suriname en haar bevolking dient.”

error: Kopiëren mag niet!