Regering moet voorzichtig zijn met delen persoonsgegevens van burgers

Het bericht is gelanceerd dat CBB de eerste digitale dienst zal starten in het land. Het bericht is gelanceerd dat het bedrijfsleven nu gemakkelijk veilig en snel de persoonsgegevens van hun cliënten kan controleren. Dit is mogelijk na toestemming van de cliënten volgens Binnenlandse Zaken. Deze dienst zou voor het bedrijfsleven zijn ontwikkeld nadat vaak daartoe het verzoek zou zijn gedaan. Het bedrijfsleven zou hebben gevraagd naar het vergemakkelijken van het opvragen van persoonsgegevens van klanten. Er is een applicatie en dat moet door de bedrijven worden aangeschaft bij Biza. De licentiekosten zijn per jaar. Biza zegt dat gelet is met de veiligheid van persoonsgegevens. Het is wel mogelijk om met een combinatie van gegevens, zoals ID-nummer en geslachtsnaam, in het systeem te komen. Het uiteindelijk doel is om de lage rijen te vermijden en wij vinden ook dat dat moet. Maar daarover is er nog niet veel medegedeeld door het ministerie. Waar wij stil bij willen staan is de veiligheid waarop burgers wel recht hebben. Vooral de staat mag niets doen om deze veiligheid en de bescherming in gevaar te brengen. Ten eerste rijst de vraag wie nu toestemming zal geven dat derden gemakkelijk in hun data kijken. De kans is groot dat weinigen deze riskante stap zullen nemen. De burgeradministratie is niet zonder reden toevertrouwd aan de staat. De Staat moet hiermee zeer verantwoord omgaan. We weten ook dat binnen de regering er zware druk wordt gelegd op lagere ambtenaren. Ook is er wijdverbreide corruptie in Suriname. Met zulke systemen is het mogelijk dat ook gegevens zichtbaar worden voor derden terwijl de betrokkene zelf dat bezwaar tegen heeft. Onduidelijk is ook welke data zichtbaar zullen zijn. Ook is er nog onduidelijkheid over het aanschaffen van de applicatie. Bij wie moet dat gebeuren: bij de Staat of bij een particulier. De applicatie is ook ontwikkeld en daarover moet er ook helderheid zijn. Het heeft er veel weg van dat het hier gaat om een showproject om de aandacht af te leiden. De Biza-minister heeft in het begin heel veel show opgevoerd ook in DNA met betrekking tot last minute aantrekkingen. Dat heeft hij maandenlang gedaan, maar structurele maatregelen is de minister vergeten om in te voeren. We hebben toen aangegeven dat het tijd is dat de minister voor zijn klaagzang een oplossing invoert en dat is niet moeilijk, maar de oprechte politieke wil moet er zijn. De minister is klaarblijkelijk niet daarin geïnteresseerd, alleen in shows opvoeren. Met regelgeving is het mogelijk dat de last minute aantrekkingen die plaatsvinden en elke andere aantrekking aan een verplichte wettelijke procedure wordt onderworpen, dat er openbaarheid komt zodat het publiek het een en ander kan volgen, bezwaren kan aantekenen, dat er openbare sollicitatieoproepen komen. En dat consequenties zijn verbonden aan het ‘bypassen’ van procedures. En dat er sancties worden verbonden aan het meewerken aan aantrekkingen buiten de procedures om. De Biza-minister is verantwoordelijk voor het overheidspersoneelsbeleid en de functionering van het overheidsapparaat. Op dit stuk hebben we dus geen verandering gezien en zeker niet op het stuk van het functioneren van de ambtenaren. De burgerlijke stand en de bevolkingsboekhouding in geheel Suriname zijn ook een verantwoordelijkheid van Biza. We hebben gemerkt dat het bij de ministers nog niet duidelijk is dat bepaalde overheidsmaatregelen onderhevig zijn aan zware overwegingen en het in acht nemen van de belangen van de burger. De regering wil geld binnenhalen en diensten aan de burgerij verkopen, maar daarbij moet men niet zover gaan dat de veiligheid van de burgerij en zijn privacy in gedrang komt. In Suriname is de privacywetgeving zwak ontwikkeld. Maar er is wel erkenning dat de burger recht heeft op bescherming van bijvoorbeeld zijn persoonsgegevens. Hier en daar zijn er al wettelijke regelingen waarin bescherming van privacy wordt geregeld. Maar een algemene wet waaraan de minister van Biza zich moet houden ontbreekt. Wanneer dat het geval is dan moet de minister, om belangen van derden niet te schaden, toch doen alsof die wetgeving bestaat. En dat kan de minister doen door bijvoorbeeld zich te houden aan de internationale regels op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens. We weten niet of de minister in zijn drang om een showproject uit te voeren, zich heeft laten informeren door zijn adviseurs. In Suriname is er een ontwerpwet privacy en persoonsgegevens maar die wet is nog niet behandeld. De minister moet eerst deze wet in orde laten maken voordat hij riskante projecten uitvoert. Feit is wel dat niet hij maar zijn collega van Justitie en Politie belast zal worden met de uitvoering van deze wet als het is aangenomen. De Biza-minister moet al in het belang van de burger de garanties van de burger in acht nemen zoals het in grote lijnen in de ontwerpwet is opgenomen.  

error: Kopiëren mag niet!