Wet Omzetbelasting in Staatsblad gepubliceerd

De gewijzigde Wet Omzetbelasting is dezer dagen in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is de wet afgekondigd en is die van kracht.

De gewijzigde Wet Omzetbelasting voorziet erin dat er thans één algemeen tarief geldt, namelijk 12%.  Dit tarief was reeds van toepassing bij de import van goederen. Voor de levering van goederen was het tarief 10%, en voor geleverde diensten 8%.

De verhoogde omzetbelasting gaat in per 1 oktober 2021. Het is een van de noodzakelijke maatregelen genoemd in het Herstelplan bedoeld om de inkomsten van de staat op korte termijn en duurzaam te verhogen.

Vanuit het perspectief van de samenleving bekeken is het een van de vele lastenverzwarende maatregelen die binnen een korte periode door de regering zijn doorgevoerd. Er is daarom veel kritiek op de verhoging van de omzetbelasting.

Het aanhouden van de inwerkingtreding van de wet is één van de eisen van de gezamenlijke vakbeweging bij de huidige onderhandelingen met de regering over koopkrachtversterking.

error: Kopiëren mag niet!