Grassalco informeert president Santokhi over investeringen komende 5 jaar

Pesident Chandrikapersad Santokhi heeft zaterdag 4 september een ontmoeting gehad met de directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van Grassalco N.V. op het Kabinet van de President. De directie hield een presentatie over de investeringsplannen van het bedrijf voor de komende vijf jaren.

Het bedrijf, dat in de rode cijfers zit, heeft een groot aantal investeringsprojecten voorbereid om weer in een gezonde financiële positie te kunnen komen. 

Santokhi wil zekerheid dat Grassalco uit rode cijfers kan komen

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname, dat de regering alles in het werk stelt om het bedrijf in een betere financiële positie te krijgen. Grassalco werd volgens de bewindsman met hele grote schulden overgenomen. “Wij hebben het bedrijf gevraagd om te kijken naar investeringsmogelijkheden. Er is gewerkt aan een investeringsplan, maar de regering vindt het nodig om als aandeelhouder inzage te hebben in de plannen van het bedrijf”, zegt de bewindsman.

President Santokhi wil eerst de overtuiging hebben dat het bedrijf uit de rode cijfers zal komen, alvorens hij zijn goedkeuring geeft voor de uitvoering van de plannen. 

Grassalco wil voornamelijk de productie van steenslag uitbreiden van ongeveer 500.000 metrieke ton per jaar naar 5 miljoen in 2025. In Maripaston wil het bedrijf een eigen goudmijn opzetten. Daarnaast wil het bedrijf gaan investeren in eigen schepen om steenslag naar Guyana te exporteren. De export hiervan vindt momenteel met internationale schepen plaats, maar dat gaat gepaard met vrij hoge kosten. Verder wil het mijnbouwbedrijf haar granietmijn te Patamacca in het district Marowijne verder uitbreiden en de productie van granietbladen en tegels verhogen. Ook in InVitroPlants, een hyper-modern laboratorium gespecialiseerd in de productie van in-vitro (weefselkweek) dat plantmateriaal vermeerderd, wil het bedrijf grote investeringen plegen. 

Directeur Wesley Rozenhout van Grassalco zei, dat de projecten opgenomen in het investeringsplan, ter financiering zijn aangeboden aan banken en internationale financiers. Vier van de projecten kunnen op basis van de huidige begroting van het bedrijf door deze partners gefinancierd worden. Het wachten is op goedkeuring van de regering om de plannen te gaan uitvoeren.

President nog niet geheel overtuigd van Grassalco’s plannen

Echter, is de president nog niet helemaal overtuigd van de plannen. Die moeten volgens minister Abiamofo gedetailleerder uitgewerkt worden. Partijen gaan de komende twee weken bilateraal aan de slag om te evalueren. “Niet alleen het bedrijf, maar als regering gaan we ook evalueren met onze juristen en financiële deskundigen. Dan komen we over twee weken terug om met het bedrijf te kijken naar de bevindingen”, aldus de bewindsman.

De overeenkomsten die nu in concept liggen worden juridisch geëvalueerd en financieel technisch zal het bedrijf aan een evaluatie onderworpen worden.

error: Kopiëren mag niet!