Regering in overleg met vakbeweging over sociaal akkoord

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandagavond 30 augustus op het Kabinet van de President samen met het clusterteam van ministers een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden in Suriname. De ontmoeting vond plaats naar aanleiding van een schrijven van de gezamenlijke vakbonden. Er waren onder andere leden van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en C47 aanwezig. Vicepresident Ronnie Brunswijk was ook aanwezig.

Nadat president Santokhi een inleiding had gehouden en de laatste stand van zaken met betrekking tot het beleid van de regering had uiteengezet, droeg hij de leiding van de bijeenkomst over aan minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking die coördinator is van het clusterteam van ministers. Het clusterteam onderhandelt namens de regering met de vakbeweging om te komen tot een sociaal akkoord.

De bijeenkomst was belegd om met de vakbeweging af te stemmen over de te treffen maatregelen van de regering om verlichting te brengen in de financiële situatie van de werkende klasse. Het gaat om tussentijdse maatregelen op weg naar definitieve oplossingen. Het tweede aspect was om een tripartiet overlegorgaan in het leven te roepen als een platform, waarbij het bedrijfsleven, de vakbeweging en de overheid samen zullen werken aan plannen om een akkoord te bereiken over maatregelen die noodzakelijk zijn op weg naar volledige herstel van de economie.

President Santokhi wil komende vrijdag het tripartiet overlegorgaan installeren met een ruime vertegenwoordiging van de vakbeweging. Middels dit overlegorgaan wil de regering ervoor zorgen, dat er op een gestructureerde manier overleg gevoerd wordt op weg naar een sociaal akkoord.

Volgens minister Ramdin is het overleg met de vakorganisatie noodzakelijk, omdat er samen toegewerkt moet worden naar een gezonde economie. Het voorstel van de vakbeweging is onder meer om koerscompensatie te krijgen en een inflatiecorrectie. In het schrijven aan de regering is een wensenpakket opgenomen van 11 maatregelen die de vakbeweging graag doorgevoerd wenst te krijgen van de regering. 

Een vervolg bijeenkomst vindt aanstaande zaterdag plaats om over concrete maatregelen te praten die in september genomen moeten worden. Deze maatregelen moeten leiden tot verlichting.  De minister van Financiën en Planning zal dan op tafel leggen wat er op basis van de beschikbare middelen gedaan kan worden om alvast te zorgen voor verlichting.

error: Kopiëren mag niet!