Rabin Parmessar: “Visgronden op de eerste plaats voor Surinamers”

Onze visgronden en –rijkdommen zijn op de eerste plaats voor Surinamers en ten behoeve van de Surinaamse economie. Met het verstrekken van visvergunningen aan Guyanezen wordt het probleem van overbevissing er niet minder op. De ordening van de visserijsector waarbij controle en het terugbrengen van het huidig groot aantal aan visvergunningen centraal staan, dient eerst ter hand te worden genomen. De illegale praktijken van Guyanese vissers die meerdere boten voorzien van één en hetzelfde vergunningsnummer. Deze vissers veroorzaken nu reeds enorme economische schade voor Suriname. De gevangen vis wordt niet naar Suriname, maar naar Guyana gebracht.

Voormalig minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) tevens Assembleelid Rabin Parmessar (NDP), vindt het absoluut “onkan” dat nu rechtstreeks via welke constructie dan ook visvergunningen aan vreemdelingen zullen worden verstrekt. 

Parmessar heeft maanden geleden en recentelijk nog in het parlement herhaaldelijk erop gewezen dat de Guyanese regering zich ervoor inspant om van de Surinaamse autoriteiten gedaan te krijgen visvergunningen verstrekt te krijgen voor zijn staatsburgers. Tijdens een eerder bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Guyana heeft de Guyanese Visserij minister publiekelijk hierop gezinspeeld. Parmessar zei op verschillende momenten te hopen dat deze berichten niet op waarheid berusten. Vorige week heeft hij in het parlement wederom zich in die bewoordingen uitgelaten. Zijn bezorgdheid werd door de coalitie en de leiding van het parlement afgedaan met de opmerking, dat het geen parlementair gebruik is om af te gaan op berichten in de media. Vorige week werd als argument aangevoerd de officiële berichten van de regering af te wachten. Zijn bezorgdheid is nu bewaarheid geworden.

Indruisen tegen Surinaams belang

Parmessar zegt, dat in 2019 toen hij LVV-minister was, hij een inventarisatie heeft laten doen van alle uitgegeven vergunningen in alle categorieën. Toen kwam vast te staan, dat over alle categorieën er sprake was van teveel uitgegeven visvergunningen en overbevissing van de Surinaamse visgronden. Zijn visserijbeleid was derhalve erop gericht ordening in de sector te brengen. Er werd een traject uitgezet en afgesproken, dat het aantal visvergunningen  naar het niveau van 2012 zou worden teruggebracht. Het kwam erop neer, dat het aantal over haast alle categorieën met bijna de helft moest worden teruggebracht. Afgezien van alle illegale praktijken is sprake van overbevissing, en daar dient paal en perk te worden gesteld. Parmessar zegt, dat tijdens zijn periode als LVV-minister hij zich strak aan dit beleid heeft gehouden. Hij verwijst hierbij naar het Visserij Managementplan dat met inbreng van de sector is samengesteld en goedgekeurd. Het garanderen van het voortbestaan van de sector is daarbij het voornaamste oogmerk.

Illegaliteit en controle

De problematiek van zogeheten stromannen die tegen enorme hoge bedragen visvergunningen verkopen of onderverhuren aan Guyanese vissers dient zonder meer aangepakt te worden. Parmessar zegt, dat zulks bezien moet worden in het kader van het terugbrengen van het groot aantal visvergunningen. Daarnaast was zijn beleid ook gericht op intensievere controle in de Surinaamse wateren. Onderdeel daarvan was het voorzien van de vissersvaartuigen met een GPS, en die via een satelliet te koppelen met de Kustwacht. Daardoor zou men te allen tijde kunnen nagaan waar het vissersvaartuig zich bevindt en waar de gevangen vis wordt afgeleverd. Het intensiveren van controle patrouilles is even belangrijk om de illegaliteit van Guyanese vissers in te dammen. Als minister zegt hij, dat het hem was opgevallen dat Guyanese vissers één en hetzelfde visvergunning kenteken aanbrengen op meerdere vissersvaartuigen. Het land loopt jaarlijks vele miljoenen dollars mis door gebrekkige controle in de Surinaamse wateren.

Parmessar blijft erbij, dat de ordening van de visserijsector eerst ter hand dient te worden genomen, alvorens vreemdelingen de mogelijkheid te bieden om in Surinaamse wateren te komen vissen. De afspraken en de toezegging die president Santokhi vorige week tijdens zijn staatsbezoek aan Guyana heeft gedaan, druisen totaal in tegen de belangen van Suriname.

Ondertussen heeft de Surinaamse Seafood Associatie (SSA) in een open brief aan minister Parmanand Sewdien van LVV gezegd, dat de regering piraterij in de visserijsector beloont. Met de overeenkomst die nu gesloten is met Guyana, heeft het Visserij Managementplan geen enkele waarde meer. De SSA wil dat de minister de overeenkomst met Guyana niet rechtsgeldig verklaart. Ze wil uiterlijk dinsdag door de minister worden ontvangen voor nadere uitleg.

SS

error: Kopiëren mag niet!