President wat doet u? Waar bent u?

De Surinaamse samenleving (uw volk) bevindt zich in een vreselijke terugvallende situatie. Een set back dus. Ze is na overname van de macht door de huidige Surinaamse regering; onder uw leiding, in een tsunami van teleurstelling, economische en maatschappelijke ellende terechtgekomen. Een situatie die geen uit zicht geeft op een reële verbetering van haar maatschappelijk lot en die niet zelden leidt tot demoralisatie.

Het beleid

Als gelet wordt  op de uit de 18de eeuw stammende  sociaal economische ontwikkelingsprogramma en/of ontwikkeling beleid strategie van onze VHP+ regeringscoalitie, zien wij helaas  een zeer nadelig programma met een  onrechtvaardige structuur en heel veel chaos scheppende elementen in zich. Deze beleidsstrategie heeft al eerder, tijdens de koloniale periode bewezen niet instaat te zijn om de Surinaamse bevolking de elementaire menselijke bestaansgaranties te bieden met als gevolg; de onacceptabele hoge inflatie, afnemende koopkracht, toenemende werkloosheid, onbetaalbare hoge prijzen in de winkels de groter wordende maatschappelijke onzekerheid en het steeds chaotischer wordende sociaal financieel economisch leven van alle dag

Wanorde

Het sociaal financieel economisch leven van de burger wordt met de dag  chaotischer; een rijpe voedingsbodem voor irrationele acties. In de schaduw van een samenleving die irrationele reacties niet kan integreren leven de mogelijkheden van ernstige maatschappelijke uitbarstingen. Burgerlijke ongehoorzaamheid /oorlog dus!

Het is : S.O.S-S.O.S geblazen

Het Surinaamse volk is in een hevige  “oorlogssituatie” verwikkeld. Het gevecht wordt niet met ballistische wapens gevoerd, het is een biologische; de aanvaller is zeer  agressief genadeloos, onzichtbaar en draag de naam van COVID 19. Er worden door onze Surinaamse autoriteiten allerlei inspanningen gepleegd en/of protocollen geformuleerd en afgekondigd; ‘van neus-/ mondbedekking tot total lockdown een soort staat van beleg dus’.

Het  verlies en schade aan de Surinaamse zijde is enorm: De nationale bedrijvigheid en /of nationale ontwikkeling is tot stilstand gebracht, mensen gaan dood!

Wat wij missen is een strategie om het Covid-virus (de vijand) zichtbaar te maken en onder controle te krijgen. Voor Suriname met een electorale bevolking van 380.000 (driehonderd tachtig duizend zielen exclusief de 140.000  scholieren) is het aantal besmettingen van 26.800+ en 680+ doden schrikbarend hoog. De vraag is nu wel of de Surinaamse president kiest voor ‘fresh capital of de gezondheid, welvaart en/of welzijn voor het Surinaamse volk?

De beantwoording hiervan laten wij over aan het denkvermogen van onze Volksvertegenwoordigers (DNA) en de vele burgers van dit mooie land die met de dag verder gebukt gaan onder de steeds toenemende problemen.

Een ernstige beperking

Het is opgevallen dat de op de traditie georiënteerden, de VHP met haar coalitiegenoten ABOP/PL-NPS, na de verkiezingen van 25-mei 2020 het sterkst in de DNA en/of regering is vertegenwoordigd. Maar hun representanten schijnen nu geen enkel vruchtbaar programma te hebben en begrijpen waarschijnlijk niet wat zich in de wereld en in eigen land voltrekt.

Moeten wij geloven dat de op de traditie georiënteerden met haar coalitiegenoten, ABOP/PL, NPS niet te herkennen zijn door een streven naar duidelijke politieke en maatschappelijke doelstellingen, behoudens dan de verovering van de staatsmacht.

Opmerkelijk is ook wel dat het onze regeringsautoriteiten met hun persdiensten die dagelijks bezig zijn nog steeds niet is gelukt om de Surinaamse samenleving te voorzien van eerlijke IMF en betrouwbare COVID-19 informatie.

Er is duidelijk geen sprake van een rationele selectie volgens criteria van effectiviteit, de resultaten gaan dan ook uitblijven, wat ook is opgevallen is het ontbreken van een methodologische systematiek naar de besluitvorming. Hun boodschap leeft in grote vijandschap en in schril contrast met de maatschappelijke werkelijkheid en waarheid.

‘Architectonische kritiek’

Tenslotte Dr. Sprenger: “Communicatie COVID-vaccinatie moet meer geactiveerd worden in Suriname”. Dr. Sprenger is momenteel als speciale gezant in Suriname om te adviseren over de acute coronazorg en de COVID-19 vaccinatie campagne. Naast de activering van communicatie heeft hij ook aanbevolen dat er een verbeterde database en dataverwerking komt voor COVID-19 in het land. De collectie van data en de analyse daarvan is van enorm belang om goed beleid te kunnen maken (bron Suriname Herald.14-8-2021).

Hoewel wij (het volk) zagen dat Dr. Sprenger aanvankelijk de communicatiekwestie beschouwde als een gezondheidsvraagstuk en later interpreteerde als één omvattende ‘architectonische kritiek’ die het hele maatschappelijk en staatkundig bestel betreft, zien we dat hij haar ten slotte vooral toespitst op het probleem van de gezondheidsorganisaties

COMITÉ VOOR MODERNISERING.

RESSORT FLORA.

Ediré Castelen

error: Kopiëren mag niet!