OW tekent MoU met Noord-Commewijne Toerisme Cluster

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft een Memorandun of Understanding (MoU) met de Noord-Commewijne Toerisme Cluster getekend. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen hoe samen te werken aan de rehabilitatie van het 24 kilometer lange fietspad, dat loopt door verschillende plantages vanaf Rust en Werk tot Bakkie, zo meldt OW dinsdag 10 augustus in een persbericht.

Vertegenwoordiger Sebastiaan Spek was bijzonder ingenomen met de samenwerkingsovereenkomst die onlangs is afgesloten.

Indachtig het principe van Public Private Partnership (PPP), waarbij de particuliere sector en de burgerij een dienstverlenende rol gaan vervullen binnen het uit te voeren beleid van het OW-ministerie middels een overeenstemming ter realisering van gezamenlijke doelstellingen.

Het Noord-Commewijne Toerisme Cluster is een organisatie die bestaat uit ongeveer 18 bedrijven, allen opererende aan de rechteroever van de Commewijnerivier. Samen zijn ze nagegaan hoe het Noord Commewijnegebied tot ontwikkeling gebracht en gepromoot kan worden.

Een van de acties van de cluster is het oude fietspad dat loopt vanaf plantage Rust en Werk tot Bakkie te herstellen. Volgens Spek heeft het fietspad een openbaar karakter en is geen eigendom van de cluster. Dit is de reden dat de cluster, als private sector, van mening is dat meer samenwerking met de overheid nodig is. In dit kader is het ministerie van OW benaderd. 

Het gaat in deze concreet om het treffen van voorzieningen voor het verder ontsluiten van het Noord Commewijnegebied ten einde de toerismesector in het desbetreffende district te stimuleren in de ruimste zin des woords. Het OW-ministerie heeft in de eerste fase van de samenwerking de cluster kunnen voorzien van materiaal dat gebruikt is om een brug te bouwen te plantage Brouwerslust. Afgezien van het herstellen van het plantagepad aan de rechteroever van de Commewijnerivier zullen ook de daar gelegen aanmeersteigers worden verbeterd.

Minister Riad Nurmohamed benadrukt dat zijn ministerie voorstander is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en Public Private Partnership. Dit project van de cluster juicht de minister enorm toe en geeft aan dat zijn ministerie hulp zal blijven bieden waar het kan. Verder wenst de bewindsman de Noord Commewijne Toerisme Cluster heel veel succes toe met alle project-initiatieven die het Commewijnegebied ten goede komt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: