Ramadhin waarschuwt alvast: ‘Duurzame oplossing problemen gezondheidszorg gaat pijn doen’

Een duurzame oplossing van de problemen in de gezondheidszorg gaat pijnlijk zijn en voor menigeen onbegrijpelijk. Het zorgsysteem wordt doorgelicht en zal moeten veranderen. Dit zegt Volksgezondheid-minister Amar Ramadhin.

Afgelopen dinsdagavond, 3 augustus, informeerde hij de Nationale Assemblee over de bijzonderheden van de tussentijdse oplossing die de regering heeft bereikt voor de acute financieringsproblematiek bij de ziekenhuizen. De minister legde niet uit wat hij met “pijnlijk” precies bedoelde. Maar, gelet op het decennialang structureel financieringstekort in de gezondheidszorg is nu voor velen reeds duidelijk dat de verschillende tarieven voor medische zorg en diensten minimaal kostendekkend zullen moeten zijn. 

De ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zullen in staat gesteld moeten worden om bedrijfseconomisch verantwoord te draaien en zodoende kwalitatief  goede en betaalbare zorg te garanderen. Kostendekkende tarieven voor medische zorg en diensten impliceert dat de premies voor de zorgverzekeringen ook aangepast zullen moeten worden. De burgerij zal hiermee direct mee te maken krijgen.

Zorgsysteem op de schop

In eerdere uitleg in het parlement en in de media geeft minister Ramadhin feitelijk in grote lijnen aan hoe hij de structurele en duurzame oplossing ziet voor de gezondheidszorg. Het hele gezondheidszorgsysteem moet op de schop. Er zullen veranderingen moeten komen in het declaratiesysteem, in de verwijs protocollen, de behandelingsprotocollen en de geneesmiddelen klapper, maar ook in de management en de financiële verantwoording van onder andere de ziekenhuizen. Kenners van het zorgsysteem weten al te goed, dat deze veranderingen immense uitdagingen met zich meebrengen, omdat grote belangen van verschillende belangrijke actoren om de hoek komen kijken. Het gaat onder andere om artsen, specialisten, vele medische dienstverleners, importeurs van geneesmiddelen, apothekers, de zorgverzekeraars, de gezondheidswerkers, maar ook de individuele burger. “Maar de belangrijkste factor is de wil van elke actor in het zorgland om tot een goede en duurzame oplossing te geraken. Inclusief de individuele burger”, aldus minister Ramadhin veelbetekenend.

Het belangrijkste aspect van de structurele oplossing voor het financieringstekort in de gezondheidszorg is dat met een “gesloten zorgbudget” kwalitatief goede en betaalbare zorg moet kunnen worden gegarandeerd.

Gesloten zorgbudget

De situatie is thans zo, dat er met een “open budget” wordt gewerkt waarbij als het ware voor de dienstverlening “oneindig” wordt betaald. Sinds enkele jaren moet de overheid voortdurend over de financiële brug komen. Minister Ramadhin en zijn collega van Financiën en Planning Armand Achaibersing willen daar structureel verandering in brengen. Achaibersing was afgelopen dinsdag in het parlement heel duidelijk hoe hij over zaken denkt toen hij de verhoging van de omzetbelasting verdedigde. “Het sociaal vangnet, herstel van de kapotte wegen en kwalitatief goede gezondheidszorg kost geld. En het geld moet ergens vandaan komen”, aldus de Financiën-minister.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: