De terugval van de NDP in Para is goed zichtbaar

Op woensdag 21 juli is het ingezonden artikel van Hardeo  Ramadhin  met als titel: “Kiezersgedrag 25 mei in district Para”  in de dagbladen Times en Dagblad Suriname verschenen. Op dit artikel heb ik een paar zeer positieve reacties gehad. De lezers hebben mij gevraagd om wat dieper op de politiek partij, de NDP,  in Para in te gaan. In de meeste gevallen geef ik geen analyses over de interne zaken van politieke partijen. Alle politieke partijen hebben hun Adviesraden en Wetenschappelijke Bureaus .Deze organen moeten de groei en de terugval van hun eigen politieke partijen zelf onderzoeken. Ik zal toch proberen de NDP in grote lijnen op de operatietafel te plaatsen.

De verkiezingen van 25 mei 2020 in Para  Op 25 mei 2020 hebben 12 politieke partijen aan de verkiezingen, in district Para, deelgenomen .Slechts de politieke partijen de NDP en de ABOP/PL hebben zetel(s) behaald.

De PL en de ABOP hebben samen 2.148 stemmen behaald en dat aantal stemmen was goed voor een DNA-zetel in Para. De ABOP behaalde 1.727 stemmen en de PL 421 stemmen. Waren zij apart de verkiezingen ingegaan, dan had de NPS die ene zetel in Para behaald ( zie tabel1)  

De sterkte van de NDP in 2020 in Para De NDP behaalde op 25 mei 2020 in Para 5.114 stemmen van de 12.662 goed uitgebrachte stemmen. In procenten uitgedrukt komt dit neer op (5.114: 12.662)X100%= 40.39 % van de stemmen en was goed voor 2 DNA-zetels. De NDP behaalde ook 53 RR- en 9 DR-zetels .De politie combinatie ABOP/PL kreeg slechts 2 RR-zetel.

De terugval van de NDP in Para

De NDP is Para van 7.659 stemmen (in 2015) teruggevallen naar 5.114 stemmen( in 2020). Dus een terugval van 7.659- 5.114= 2.545 stemmen. Mevrouw Vreedzaam is teruggevallen met  (1.559 stemmen- 1.331 stemmen) = 228 stemmen. De uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2020 heeft ons veel geleerd. De vier grootste politieke partijen met de meeste stemmen in Para  waren: de NDP, NPS, ABOP en VHP De VHP en de NPS hebben samen 1.870 st+1.693=3.563 stemmen behaald. Zuiver rekenkundig bekeken zouden deze 2 politieke partijen ook een zetel behaald hebben . De NDP zou dus eindigen op 1 zetel in Para. Als je beetje verstand hebt van de politie , dan zou J. Vreedzaam uit de boot vallen en de heer P. Kensenhuis zou gekozen worden

Het middeleeuws/geocentrische denken van J. Vreedzaam 

De periode± 500 tot ±1500 noemen wij in de Europese geschiedenis de Middeleeuwen. In de Middeleeuwen stond de Kerk centraal. In de middeleeuwen dacht men dat de zon om de aarde draaide.                                                                                                                                                                                                    

Nicolaas Copernicus, wiskundige en astronoom, heeft geleefd van 1473 -1543. Hij wordt beschouwd  als de grondlegger van de heliocentrische theorie, die stelt dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat en dat de planeten eromheen draaien, dat in tegenstelling tot het destijds gebruikelijke geocentrische wereldbeeld, waarbij de aarde werd geacht het centrum van het heelal te vormen. 

Het geocentrisme was geformuleerd door Claudius Ptolemaeus in zijn Almagat, een werk waaraan in Europa lange tijd gezag was toegekend.

Onlangs heeft het DNA-lid J. Vreedzaam in de nationale pers de uitspraak gedaan dat het Ministerie van Volksgezondheid en de minister van Volksgezondheid haar niet hebben kunnen overtuigen wat het nut van vaccineren is.

Terwijl de hele wereld smacht naar vaccins; de WHO heeft een aantal vaccins goedgekeurd; de Nederlandse regering heeft ons gratis vaccins gegeven; in de nationale pers horen wij dagelijks over het nut van het vaccineren. Indien de Paarsen van J. Vreedzaam aan de macht waren, zou Suriname geen vaccins uit Nederland krijgen. Indien met deze informaties ( dagelijks ) de parlementariër J. Vreedzaam nogsteeds niet overtuigd is van het nut van vaccineren, dan kan ik op zijn zachts zeggen.“ Deze mevrouw Vreedzaam leeft in dit contemporaine tijdperk, maar haar denken brengt ons terug naar het Geocentrische Wereldbeeld van Claudius Ptolemaeus “. In ben bijzonder blij dat haar partijgenoten M. Bouva en R. Parmessar in het Heliocentrische wereldbeeld denken en leven en het nut van vaccineren wel begrepen hebben.

Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: