De eerste online zuivel-supermarkt van ons allemaal met een eerlijke missie

Een landelijk alternatief voor de huidige ‘uitgemolken’ zuivelketen!

De huidige zuivelketen is scheefgegroeid. De duurzaamheidsproblematiek, oneerlijke prijzen voor de boeren, de macht van de grote partijen en andere maatschappelijke uitdagingen maken dat het nu echt tijd is voor een andere aanpak in deze traditionele, vastgelopen keten. ‘Ikwileerlijkezuivel.nl’ wil met de online zuivel-supermarkt een verandering in gang zetten waarbij eerlijkheid het uitgangspunt is. “Het moet eerlijker, groener en digitaler!”

#WaarZijnWeMeeBezig

Dat de problematiek in de zuivelketen een thema is dat speelt werd al heel snel duidelijk. Eén van de initiatiefnemers, Rik Hoogenberg, stelde de problematiek aan de kaak door diverse video’s en berichten te delen op social media met daarbij de hashtag #WaarZijnWeMeeBezig. Binnen enkele weken waren zijn berichten al meer dan een half miljoen keer bekeken. “De hoeveelheid reacties die ik naar aanleiding van deze berichten heb ontvangen waren voor mij een signaal dat de urgentie om het anders te doen enorm groot is, er moet nu écht iets gebeuren! Daarom ben ik met diverse specialisten in gesprek gegaan om te kijken hoe we nu eindelijk een echte doorbraak kunnen realiseren. Ikwileerlijkezuivel.nl is daaruit voortgekomen.”. Ikwileerlijkezuivel.nl wordt uitgebouwd tot een landelijke online zuivel-supermarkt met een eerlijke missie.

Zelf samengestelde zuivelproducten regionaal geproduceerd en eenvoudig besteld en thuisbezorgd

Consumenten hebben steeds meer behoefte aan producten op maat. “Zelf samengestelde producten is een trend die je steeds vaker ziet in de consumentenmarkt. Denk bijvoorbeeld aan de McFlurry van McDonalds waar je op basis van standaard ingrediënten (‘toppings’) je eigen ijsje op maat kunt bestellen! Of de auto-industrie waar je zelf je eigen auto kunt samenstellen, kies je voor zwarte of toch blauwe bekleding?”, aldus René de Bruijn, mede-initiatiefnemer van Ikwileerlijkezuivel.nl. “Dit concept gaan we ook toepassen voor Ikwileerlijkezuivel.nl. Op basis van standaard ingrediënten en toppings kan iedereen zijn of haar zuivelproduct via een app zelf samenstellen en vervolgens eenvoudig thuis laten bezorgen.”

Alle producten worden samengesteld op basis van natuurlijke ingrediënten hetgeen aansluit bij de ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar gezond en duurzaam voedsel. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. ingrediënten die op maat kunnen worden toegevoegd en die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid zoals goede bacteriën voor de darmflora of ‘superfoods’ (mineralen, vitaminen etc.). “Er is zoveel meer mogelijk dan de standaardproducten die we nu zien in de koelschappen, laten we hier gebruik van maken!”.

Net zoals de iPhones van Apple: centraal aangestuurd en overal te gebruiken…

De bestaande zuivelproductie heeft zich al decennialang niet vernieuwd en bestaat met name uit grote en sterk gecentraliseerde fabrieken. Door het toepassen van nieuwe technologieën (bewezen in diverse branches) wordt de productie van de zuivelproducten weer regionaal en kleinschalig georganiseerd.

Hoe? Hoogenbergt licht toe: “Neem als voorbeeld een iPhone of iPad die op afstand wordt bijgewerkt met de nieuwste updates… tegenwoordig heel normaal. De apparaten van Apple zijn verbonden via het internet waardoor Apple eenvoudig het besturingssysteem en de updates op afstand kan doorvoeren. Hierdoor werken alle mobiele apparaten van Apple op dezelfde manier en maakt het voor het bedrijf niet meer uit hoeveel apparaten aangesloten zijn op het systeem. Ikwileerlijkezuivel.nl gaat vanuit hetzelfde principe te werk. Ikwileerlijkezuivel.nl zorgt ervoor dat er kleinschalige en regionale zuivelcentra op worden gezet, allemaal met standaard besturingssystemen die centraal en op afstand kunnen worden aangestuurd. Ook deze regionale zuivelcentra zullen middels internet met Ikwileerlijkezuivel zijn verbonden waardoor ze allemaal met dezelfde hoge kwaliteit produceren. Daarnaast gaan we een App-store met producten opzetten die door alle regionale zuivelcentra kunnen worden ‘gedownload’ en geproduceerd.”

Door de regionale productielocaties te standaardiseren en in een digitaal netwerk centraal aan te sturen is het eenvoudig het aantal locaties landelijk uit te breiden. Hierdoor kan de productie van de zuivelproducten weer regionaal en kleinschalig worden georganiseerd. En dit betekent dat er veel minder kilometers gemaakt moeten worden om het product bij de consument te brengen en daarnaast weet de consument weer welke boer zijn product levert. “Een win-win ten opzichte van al die onnodige kilometers die zuivelproducten op dit moment afleggen door het hele land!”

Een oplossing voor en door ons allemaal

“Wij geloven dat de consumenten allesbepalend zijn om de doorbraak van Ikwileerlijkezuivel.nl te realiseren, en te ontwikkelen tot hét alternatief voor de huidige zuivelketen”. Er is daarom besloten om naast de al gedane en al geplande investeringen van de oprichters de overige benodigde financiering via crowdfunding op te halen. “Hierdoor creëren we een sterke betrokkenheid van onze community bij het vormgeven van de nieuwe zuivelketen en bij het uitdragen van ons concept, aldus Koenders.”

De Bruijn licht verder toe: “Er wordt met veel enthousiasme gereageerd op onze berichten over onze plannen om een online zuivel-supermarkt als landelijk schaalbaar alternatief te realiseren. Het aantal geïnteresseerden die op de website hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden groeit snel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we onze community de gelegenheid geven mee te investeren om ons blijvend te kunnen steunen.”

We gaan een ‘sociaal contract’ aan met de community waarin we vastleggen hoe onze eerlijke missie concreet ingevuld gaat worden. Hierbij sluiten we naadloos aan op het akkoord van Parijs waarin door de Verenigde Naties en 193 landen, waaronder Nederland, de doelstellingen voor klimaat, sociale eerlijkheid en transparantie zijn vastgelegd.

In het sociaal contract dat we in samenspraak met onze community gaan opstellen worden concrete doelstellingen op deze onderwerpen beschreven. Dit sociale contract zal de leidraad zijn voor het succes van ‘Ikwileerlijkezuivel.nl’.

Uit het merendeel van de gesprekken met geïnteresseerden is gebleken dat er een voorkeur is om mede-eigenaar van Ikwileerlijkezuivel.nl te worden. Ikwileerlijkezuivel.nl gaat daarom aan investeerders (certificaten van) aandelen verstrekken voor hun inleg. Deze investering in aandelen is volgens de geïnteresseerden relevant omdat Ikwileerlijkezuivel.nl concrete invulling geeft aan diverse grote (investerings-)trends, zoals de platform economie (Food as a Service; gemak), Customized Foods and Nutritions (mineralen en vitaminen; gezondheid),

“Ons plan is om bij de opstart een ruime meerderheid van de aandelen, circa 80%, uit te geven aan de investeerders in Ikwileerlijkezuivel.nl. Het voordeel van deze aanpak is dat de focus op lange termijn missie en doelstellingen gegarandeerd is en dat we kunnen zorgen dat investeerders van het eerste uur ook mooie rendementen kunnen halen op basis van het succes van Ikwileerlijkezuivel.nl” aldus Hoogenberg.

Eerlijke missie

Tijd voor verandering. Ikwileerlijkezuivel.nl kent een eerlijke missie: eerlijke prijzen voor de boeren, eerlijk omgaan met natuur en dier en daarnaast een eerlijke en transparante verantwoording. 

Eerlijke prijzen voor de boeren door vermindering schakels

De wereld verandert, nieuwe technologieën komen op en er wordt anders geconsumeerd. Door de komst en de snelle ontwikkeling van internet is het nu mogelijk om processen en ketens anders te organiseren. De zuivelketen is al decennia lang op dezelfde, traditionele wijze georganiseerd. Ikwileerlijkezuivel.nl gelooft dat ook de zuivelketen anders georganiseerd kan worden. Er zijn minder partijen nodig waardoor de keten van boer naar consument wordt verkort. Hierdoor blijft er meer geld over en krijgen boeren weer eerlijke prijzen voor hun melk. 

Eerlijk omgaan met natuur & dier

Duurzaamheid is een begrip waar veel over gepraat wordt. Eindeloze discussies over modellen, metingen en de impact van de gemeten waarden… De discussie is inmiddels zo complex geworden dat dit voor velen niet meer te begrijpen is. Steven Koenders geeft, als een van de initiatiefnemers, aan dat het nu tijd wordt dat we daadwerkelijk iets gaan doen. “We gaan de handen uit de mouwen steken en aan de slag met concrete verbeterprojecten die onze aarde een stukje mooier maken voor ons en voor volgende generaties! Omdat wij geloven dat er nu echt iets moet gebeuren aan de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof, CO2 en methaan en aan de verbetering van biodiversiteit willen wij zo snel mogelijk starten met verbeterprojecten.” aldus Koenders. Ikwileerlijkezuivel.nl zal jaarlijks een vast percentage van haar omzet investeren in deze projecten die in nauwe samenwerking met boeren en andere partners worden uitgevoerd.

Eerlijke verantwoording

Hoogenberg: “We vinden het vanzelfsprekend om een eerlijke verantwoording af te leggen over datgene wat speelt in de zuivelketen. En dat gaan we doen! Geen creatieve boekhouding, maar eerlijke en transparante verantwoording van de echte cijfers op een begrijpelijke manier!”.

Om een betrouwbaar en geheel onafhankelijk inzicht te geven in de stand van zaken in de zuivelketen gaat Ikwileerlijkezuivel.nl Blockchain technologie inzetten. Blockchain is een onafhankelijke boekhouding op internet waar informatie op een betrouwbare manier wordt vastgelegd zonder tussenkomst van derden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de informatie over duurzaamheid (bijv. CO2, stikstof en biodiversiteit), de kosten en prijzen en de resultaten van de verbeterprojecten. “Hierbij brengen we elke processtap van de zuivelketen in kaart.” licht Hoogenberg toe.

Hoe nu verder?

Op dit moment worden de ideeën en het concept verder uitgewerkt en de community wordt uitgebreid met potentiële investeerders. Vanaf 15 september start de crowdfunding om de opstartfase te kunnen financieren. Investeerders worden daarmee mede-eigenaar van de 1e online supermarkt voor zuivel met een eerlijke missie.

In 2022 moet de 1e versie van de online supermarkt voor zuivel klaar zijn: er kan dan gebruik gemaakt worden van het platform en het kan landelijk opgeschaald worden. Ook wordt er dan direct gestart met de eerste verduurzamingsprojecten. Het platform wordt stapsgewijs uitgerold naar andere regio’s met als doel een landelijke dekking.

Early Bird Bonus voor potentiële investeerders

Potentiële investeerders en andere geïnteresseerden kunnen zich alvast registreren via https://ikwileerlijkezuivel.nl/contact/. Investeerders die zich voor 15 september registreren kunnen gebruik maken van de ‘Early Bird Bonus’ waarbij je 10% van de waarde die je investeert aan extra aandelen krijgt.

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik Hoogenberg (06-54363159 / [email protected]). Website: www.ikwileerlijkezuivel.nl

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: