Aanleg waterleiding door SWM naar Crematieoord Uitkijk.

Hedenochtend is het startsein gegeven voor de aanleg van waterleiding buizen aan de Shabier Isaakweg, in het Ressort Jarikaba ten behoeve van het Algemeen Crematieoord Uitkijk. De Shabier Isaakweg is ongeveer 3KM lang, waarvan slechts de eerste 300M voorzien is van waterleiding d.m.v. 2 duim buizen. De Surinaamse Waterleiding Maatschappij zal nu de hele weg voorzien van 4 duim waterleidingbuizen.

Hierbij waren onder anderen aanwezig: de districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga, de directeur van SWM, dhr. Marlon Oosterling, de voorzitter van het Shabier Isaak uitvaartsoord en dhr. Robby Gadjradj. Dhr Robby Gadjradj bracht tijdens zijn toespraak, dank uit aan de regering en alle actoren die hebben bijgedragen aan dit project. Dhr. Oosterling gaf in zijn toespraak aan dat het in de planning ligt om dit project binnen 2 dagen af te ronden.

De districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga gaf aan dat dit initiatief van de regering zeer te waarderen is vanwege het feit dat op het creamatieoord Uitkijk thans dagelijks crematies plaatsvinden. Voor de hygiëne is dit erg belangrijk voor de bezoekers waarbij ze na de afscheid gebruik kunnen maken schoon water om handen te wassen, maar ook nu in tijden van de Corona pandemie is schoon water erg belangrijk ter handhaving van de Mohana regels, nl. zo veel als mogelijk je handen blijven wassen. Ten tweede gaf ze aan dat met de aanleg van de waterleiding naar het Crematieoord, dit ook gaat helpen in de ontwikkeling van dit gebied, heel wat landbouw percelen langs de weg naar het Crematieoord en daarna zijn verlaten, omdat de basisvoorzieningen z.a. water en elektriciteit ontbreken. In het kader van de wensen van wijlen hr Shabier Izaak, deed de Districtscommissaris, ook mede namens het bestuur van de Stichting, het verzoek aan de President en Vice President voor het doortrekken van het electriciteitsnet vanaf het pompgemaal tot het Crematieoord.

error: Kopiëren mag niet!