Weer heibel rond nieuw voorstel EBS-tarieven

Het is weer een hele heibel rond de nieuw voorgestelde verhoging van de stroomtarieven. De regering wil de verhoogde energietarieven doen ingaan op 12 juli. De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) is het oneens met de nieuw uitgerekende EBS-tarieven.

De oppositionele fracties in de Nationale Assemblee (NDP en BEP) zeggen, dat de regering de nieuwe EBS-tarieven wil doorvoeren zonder het parlement en de samenleving behoorlijk daarover te informeren. De fracties stellen, dat bij het nieuw uitgewerkte voorstel een gedegen en transparante onderbouwde kostprijscalculatie ontbreekt. De gehanteerde kostprijs is volgens terzake deskundigen veel te hoog, vinden ze.

Ook Staatsraad kritisch

Ook de Staatsraad heeft zich zeer kritisch uitgelaten. In een advies aan president Chandrikapersad Santokhi aangaande de nieuwe elektriciteitstarieven zegt ze, dat de ingangsdatum van 12 juli in heroverweging moet worden genomen. De Raad vindt ook, dat de EBS moet worden doorgelicht. Ze vraagt waar de middelen die uit de verhoogde tarieven zullen worden ontvangen precies ingezet zullen worden. Met betrekking tot de industriële tarieven vindt de Staatsraad, dat het bedrijfsleven voldoende ruimte moet worden geboden om zelf eerst bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Over het afbouwen van de subsidies aan de EBS is de Raad het er unaniem over eens, dat deze geleidelijk aan dient te gebeuren. Over de opbouw van de tarieven is ze echter verdeeld. Met name de vertegenwoordigende leden van maatschappelijke groepen en oppositionele politieke partijen hebben zich negatief uitgelaten over de nieuwe tarievenstructuur.

Crisissituatie in het land 

De KKF heeft tijdens de overlegrondes met minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen een tegenvoorstel gedaan voor wat betreft de tarieven, echter zou men er geen oor naar hebben gehad. De bedrijfsleven organisatie zegt, dat met de nieuwe tarieven onvoldoende rekening wordt gehouden met de huidige crisissituatie in het land. Er is volgens haar vrijwel geen rekening gehouden met de financiële veerkracht van de samenleving. De gepropageerde subjectsubsidie blijkt niet uit de gepresenteerde cijfers van de regering.

De oppositie in het parlement, met name de NDP en de BEP, hebben om een spoedvergadering van de Nationale Assemblee gevraagd om de nieuwe tarieven te bespreken. Op 9 juni had de regering nieuwe verhoogde stroomtarieven bekend gemaakt, maar door hevige protesten vanuit de Assemblee en de samenleving werden deze aangehouden. De tarieven zouden opnieuw uitgerekend worden. De nieuwe berekening stuit nu echter weer op zware kritiek. Het is nu de vraag of de verhoogde tarieven die maandag 12 juli zouden ingaan, doorgevoerd zullen worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: