Zo’n 1.000 gezinnen te Rainville krijgen noodhulppakket van overheid

Ruim 1.000 gezinnen in het ressort Rainville kunnen in aanmerking komen voor een noodhulppakket van de overheid. De distributie van de noodhulppakketten in dit ressort is maandag 28 juni. De verschillende overheidsdiensten,die belast zijn met de distributie zijn vanaf acht uur ’s morgens in het gebied om gedurende de hele dag pakketten uitdelen.

distributie, dat onderdeel is van het project ‘Landelijke distributie Noodhulppakketten’, is een gezamenlijke operatie van het Bureau Eenheid van het Kabinet van de President, de districtscommissariaten, districts- en ressortraden, het Nationaal Leger en andere ondersteunende diensten. De ministeries Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Regionale Ontwikkeling en Sport en Defensie leveren een belangrijke bijdrage voor het welslagen van het project.

Het project wordt door het Bureau Eenheid gecoördineerd. De bedoeling is om mensen die op de een of andere manier getroffen zijn door wateroverlast en of de Covid-19 pandemie en daardoor moeite hebben om in hun directe behoefte te voorzien, een ondersteuningspakket te bieden. Er worden ook uitzonderingen gemaakt voor mensen die het zeer moeilijk hebben door andere sociale redenen. Mensen die in aanmerking willen komen, moeten zich vooraf registreren via de ressortraads- en districtsraadsleden van hun ressort.

Dit landelijk project is al een maand gaande. De districten Coronie, Nickerie en een deel van Wanica zijn al aangedaan. Sinds afgelopen vrijdag is de distributie in Paramaribo gestart in het ressort Welgelegen. Woensdag volgt ressort Centrum, vrijdag Livorno en zondag Flora. De overige ressorten volgen de weken daarop. Op de Facebookpagina van de Communicatie Dienst Suriname zal bekend worden gemaakt welke buurten volgen.

De noodhulppakketten worden tot aan huis geleverd. Degenen die zich geregistreerd hebben om in aanmerking te komen voor een noodhulppakket mogen met hun ID-kaart hun pakket in ontvangst nemen. Geregistreerden die niet thuis zullen zijn, mogen hun ID-kaart achterlaten voor een huisgenoot.

Indien tijdens de distributie blijkt dat er bij de registratie missers zijn geweest, zullen die goedgemaakt worden door de mensen alsnog te registreren. De organisatie wil een ordelijk verloop tijdens het uitdelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: