Directoraat Cultuur gestart met project ‘Wi Na Wan’

Het Directoraat Cultuur is na een voorbereidingsperiode van enkele maanden gestart met het kunst- en cultuureducatie project ‘Wi Na Wan’. De voorloper hiervan was de publicatie van een cultuurblad waarvan de eerste en tweede editie in mei en juni zijn verschenen, zo meldt het directoraat zondagavond 27 juni in een persbericht.

Het doel van dit project is volgens Cultuur-directrice Roseline Daan, veelzijdig en van zeer groot belang voor de multiculturele samenleving. Met het project wordt het accent gelegd op het versterken van onder andere de identiteit, nationaliteit, bewustzijn, zelfrespect, zelfvertrouwen, eenheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en natievorming. Daarnaast gaat het project een bijdrage moeten leveren aan het ontwikkelen van eigen talenten, creativiteit, kwaliteiten, gedragshouding, kunst en cultuur als middel van bestaan.

Daan vindt dat de culturele normen en waarden alsook de innerlijke waardigheid bij burgers verheven moet worden. ‘Op alle niveaus gebeurt dit nog te weinig’, meent ze. De naam ‘Wi Na Wan’ is derhalve gekozen vanwege de diepere betekenis die het Directoraat Cultuur in woord en daad aan het uitdragen is, om uit te groeien tot een sterke natie. ‘Ziet men nog, dat wij Surinamer zijn en niet meer in hokjes moeten denken en leven?’

De Cultuur-directrice wijst op het belang van de instandhouding en groei van een land wanneer cultuur in haar volle wasdom wordt beleefd. ‘Cultuur is wat we zijn, wat ons deel maakt van een samenleving, wat ons waardig maakt. Dat moet aandacht krijgen.’ Daarnaast heeft cultuur economische waarde. Cultuur ondernemerschap en cultuurtoerisme zijn volgens Daan uitstekende manieren om inkomsten te genereren. Ze pleit ervoor dat deze sector door zowel de regering als het bedrijfsleven ondersteund wordt.

Behalve het cultuurblad zullen ook andere mediakanalen worden ingezet om het doel te halen. De Facebook-pagina is al een poos geactiveerd en er is een Instagram- en een Twitteraccount aangemaakt. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met mensen bij radio- en televisiezenders die voor wat de doelstelling betreft, gelijkgericht denken. Daan roept alle mediabedrijven op om dit project te omarmen en samen te helpen inhoud te geven aan de ‘Wi Na Wan’-gedachte.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: