Regering kijkt met deskundigen naar breder gedragen energietarieven

Minister van NH dit weekend nog aan tafel met ‘bedrijfsleven’

De regering laat zaterdagavond 19 juni via haar voorlichtingsdienst weten, dat zij op basis van haar verantwoordelijkheid naar de samenleving weer aan de slag is gegaan met haar deskundigen om te komen tot een breder gedragen voorstel met betrekking tot de noodzakelijke aanpassing van de energietarieven. 

Het staat buiten enige discussie dat de huidige tarieven in het kader van de structurele gezondmaking van de Surinaamse economie aangepast moeten worden, aldus de regering.

Vanuit de regeringsraad is een team van ministers gevraagd de recente standpunten van functionele groepen in de samenleving te inventariseren en mee te nemen in de voorbereiding van de nieuwe tarieven. President Chandrikapersad Santokhi acht het van groot belang dat de aanpassing van de energietarieven een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving heeft. 

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen zal nog dit weekend gesprekken voeren met diverse stakeholders, zoals de VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), ASFA (Associatie van Surinaamse Fabrikanten) en KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken). Alle relevante input zal mee worden genomen om te komen tot gedragen voorstellen. 

De inzichten van onder andere de voorzitter en enkele leden van De Nationale Assemblee, alsook van leden van de Staatsraad, zijn zaterdag ook meegenomen. 

In afwachting van de finale besluitvorming omtrent de aanpassing en hoogte van de tarieven, zullen acties gericht op het omzetten van fase 3 naar fase 2 aansluitingen gestopt worden. Tevens verwacht de president dat de EBS-directie meer duidelijkheid zal verschaffen over de noodzakelijke kostenbesparende maatregelen die binnen het energiebedrijf genomen zullen worden.

Het moge duidelijk zijn, dat deze regering bereid is om te luisteren naar alle inzichten waarbij het belang en de draagkracht van de samenleving steeds leidend zal zijn. Uiteindelijk moet een zo rechtvaardige en realiseerbare methodiek worden gevonden om de noodzakelijke tariefsaanpassing te realiseren. Ook hier wordt het ontzien van de minst draagkrachtigen in de samenleving voor ogen gesteld.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: