Vaccinweigeraars vertragen herstel economie en medeoorzaak tientallen doden

De behandeling van de begroting is uiteindelijk toch begonnen. Als we uitgaan van de verklaringen en de presentaties van de regering en de minister van financiën, dan is de regering binnen een jaar middels afromen, besparingen en monetaire interventies (het vrijlaten van de koers) erin geslaagd om het tij te keren oftewel de regering is erin geslaagd ‘fu drai anu pari boto’. Wat nu in de weg staat om gas te geven is de covid-19 pandemie die raast in Suriname. Hospitalen zijn nog steeds in code zwart, omdat naar verluidt patiënten in de gangen en buiten op harde banken liggen. Mensen gaan nog steeds dagelijks dood in de orde van tussen de 5 en 10 doden per dag. Zowel de opvang van ernstig zieken als de covidmaatregelen zorgend de Staat miljoenen, waardoor het herstel niet zichtbaar zal worden. Besparingen die hadden moeten leiden tot een overschot in plaats van een tekort moeten besteed worden aan zorg en covid-steun. Omdat bedrijven nog in onrustig vaarwater zijn, kan er ook veel minder aan belastingen worden opgehaald. De Staat heeft discipline en prudent financieel monetair beleid naar het schijnt laten terugkeren, maar de covid-19 hindert het zichtbaar worden van de vruchten van dat beleid. De grote oplossing van het geraken uit het snel komen uit de crisis is een massale vaccinatie van de bevolking. Dat zal zorgen voor een driedubbel voordeel. Aan de ene kant zullen besparingen van de regering niet besteed hoeven te worden aan covidzorg, omdat veel minder mensen covid zullen oplopen en gehospitaliseerd zullen worden. Ten tweede zullen bedrijven en werknemers zelf hun inkomsten kunnen genereren en zal de overheid geen miljoenen hoeven uit te geven aan covidsteun. Ten derde zal de regering haar inkomsten zien omhoog gaan indien de bedrijven beginnen te draaien en winsten beginnen te maken. Een massale vaccinatie zal leiden dus tot het gereguleerd opengaan van de economie en minder zieken en werklozen en dat zal leiden tot meer besparingen en meer inkomsten voor de regering. De regering is dan heel snel op het break-even punt om het pad van herstel af te lopen op weg naar groei. De grootste uitdaging van de regering is om vast te houden aan het prudent beleid en niet te verslappen of te vervallen in corruptie en verspilling. Het Surinaamse voorbeeld van het koppel Humphrey Hildenberg (minister van Financien) en Andre Telting (governor Centrale Bank van Suriname) is daar en zeker het volgen waard. Ze hebben de wedstrijd niet alleen 1 helft gespeeld, maar ze hebben in de formatie tactisch gespeeld gedurende de hele wedstrijd, ook in de blessuretijd. Een andere grote uitdaging waar de president van het land voor staat is dat de bevolking voldoet aan zijn oproep om zich te vaccineren. Inmiddels is het duidelijk geworden dat de fever medicine, waarover er geen medisch onderzoekdossier bestaat over de actieve stoffen in het middel en het lange-termijn-effect op het lichaam. Elke medicijn heeft bijwerkingen en waarschuwingen voor mensen die bepaalde allergieën hebben. Dat hebben vaccins ook. Deze bijsluiter wordt vastgesteld na verschillende fasen van het uittesten van het toedienen van medicijnen en vaccins. De vraag rijst waar de bijsluiter is van de fever medicine die massaal door een burger met ondersteuning van politici is uitgedeeld. Of is het een medicijn zonder bijsluiter? De vraag rijst ook of het inmiddels duidelijk is hoeveel mensen de koortsmedicijn hebben ingenomen en toch zijn ziek geworden en zijn gestorven of nog lijden van de gevolgen van de ziekte. De vraag rijst ook of het mogelijk is dat terwijl de regering bezig is met een covid public health campagne, een burger met hulp van o.a. bepaalde politici een schaduwcampagne draaien die de overheidscampagne tegenwerkt, frustreert en saboteert. En dat dit dan ook gebeurt op een openbare en massaal niveau. Is dat niet in strijd met de standaarden en de wetgeving die gelden voor de openbare gezondheidszorg? Gelden er geen regels in Suriname met betrekking tot de farmacie. Kan iedereen in Suriname een apotheek runnen? Want, hoe moet je iemand anders noemen die medicijnen massaal aanbiedt aan de bevolking. Het verschil tussen osodresi en een apotheek is dat de eerste in de oso-sfeer, op kleine schaal plaatsvindt, niet in staat om de openbare volksgezondheidszorg te beïnvloeden. De activiteiten met de fever medicine zijn niet in het kader meer van de osodresi te plaatsen. De uitdaging blijft straks, ondanks een goedgekeurd Herstelplan en een begroting van 2021, het welslagen van het vaccinatieprogramma van de regering. Het kan inmiddels wel gesteld worden dat de vaccinweigeraars de oorzaak zijn van het hoge aantal besmettingen en doden in Suriname. En dat de economie van Suriname vastzit en straks misschien ook de lockdown weer moet worden verlengd. Het asociaal gedrag van de vaccinweigeraars dient onderkend en aan de groep voorgehouden te worden.      

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: