Commissie screening toelating tot Elementaire Politie opleiding geïnstalleerd

Het ministerie van Justitie en Politie heeft afgelopen vrijdag een commissie geïnstalleerd die belast wordt met de screening van de toelating tot de Elementaire Politie opleiding 2019-2020, zo meldt het ministerie zondagmiddag 13 juni.

De commissie moet binnen drie maanden een concreet voorstel doen aan de minister van Justitie en Politie. De commissie, met als voorzitter Mark Karg, heeft tot taak om de verschillende onderzoeken en ook testen van de laatste werving bij de politie te screenen. Hierna moet er een concreet voorstel worden gedaan voor een tijdlijn met start- en einddatum van de Elementaire Opleiding, rekening houdend met de Covid-pandemie. 

Volgens Olton Helstone, directeur Operationele Diensten die namens de minister de installatie heeft verricht, zal de commissie erop toezien, dat de nieuwe groep kandidaten aan de vastgestelde eisen heeft voldaan bij de toelating tot het korps. De bedoeling is, dat er gelet wordt op de werving, de opleiding, het onderricht, de keuring en de controle op lichamelijke en geestelijke geschiktheid. 

Op de werving van de meer dan 350 rekruten die nu moeten starten met de opleiding zal streng gelet worden.  Gele op de Covid-19 pandemie, is er een samenscholingsverbod voor meer dan vijf personen en een stijging van het aantal positieve Covid-gevallen. Deze factoren zullen ook een rol spelen. Verder moet rekening gehouden worden met de verschillende korpsen, waarvan de opleidingen tijdelijk stop zijn gezet. 

Voorzitter Karg zegt, dat het Korps Politie Suriname volgens de Grondwet tot een van de twee gewapende machten in Suriname behoort. Er zal hard gewerkt moeten aan het gezag van de politie binnen de samenleving. Hij benadrukt de aandacht voor de integriteit van de politieambtenaar, de goede niet na te na gesproken. De commissie belooft naar alle eer en geweten het werk te zullen doen. 

De overige commissieleden zijn Shivanand Ramlall, Stanley Dijksteel , Harish Monorath en Marsha van Halen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: