Gouden huwelijk voor echtpaar Sanmohadi-Satiman

Het echtpaar Sanmohadi-Satiman heeft hun 50 jarig huwelijk gevierd. Volgens het Burger Informatie Centrum Wanica Zuid-Oost is het echtpaar woonachtig aan de Javaweg. Districtssecretarus Burleson Chermine en de adjunct districtssecretaris Derbera Sanches brachten hun felicitatie over. De middelen die gepaard gaan bij zo’n jubileum worden overgemaakt op een bankrekeningnummer opgegeven door het echtpaar.

Echtgenoot Sanmohadi, Soetarmin, werd op 10 juli 1950 in het district Suriname geboren. Zijn loopbaan startte hij bij de Suralco waar hij 30 jaren heeft gewerkt tot aan zijn pensionering. In zijn vrije tijd schopte hij een balletje voor het team Real Java.

Echtgenote Satiman, Marie Soetarmin, zag het levenslicht op 7 augustus 1956 in het district Suriname. Na haar huwelijk was zij altijd de motor van het gezin. 

Op 4 juni 1971 stapten zij in het huwelijk. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren, 2 zonen en 2 dochters. Verder zijn zij gezegend met 7 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Het echtpaar gaf aan heel veel mooie momenten te hebben gehad in hun leven. Een daarvan is, dat zij deze dag mochten meemaken. Als boodschap gaf de echtgenote Satiman aan “het geduld en vertrouwen in een relatie”, dat is de sleutel voor een gezond huwelijk. Zij hebben als geloofsovertuiging het moslim geloof. 

Khoesiaal P. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: