BBGO-voorzitter Wouden: “Overheidsgepensioneerden moeten gelijk meegenomen worden bij looncorrectie’

Gepensioneerden uit overheidsdienst moeten gelijk meegenomen worden bij de op handen zijnde looncorrectie voor landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) hoopt niet dat gepensioneerden maanden zullen moeten wachten op hun pensioencorrectie nadat de looncorrectie voor de actief dienende ambtenaren zijn doorgevoerd.

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs aangekondigd, dat hij uiterlijk 9 juni koopkracht versterkende maatregelen voor de samenleving zal aankondigen. In het Herstelplan (HP) voorziet de regering voor het huidig begrotingsjaar een looncorrectie voor de 55.000 ambtenaren en de aan hen gelijkgestelden. In het HP wordt gesproken over een permanente maatregel en een bedrag van SRD 1.3 miljard is daarbij genoemd. Ten tijde van het samenstellen van het HP was de wisselkoers SRD 16,30 voor US$ 1. Deze is ondertussen bijgesteld naar SRD 21,50.

Staatsbesluit Welvaartsvaste Pensioen

BBGO-voorzitter Renate Wouden wijst in gesprek met Dagblad Suriname op het Staatsbesluit Welvaartsvaste pensioen uit 2015 welke erin voorziet dat gepensioneerden gelijk meegaan met elke loonsverhoging c.q. looncorrectie die voor actief dienenden worden doorgevoerd. De BBGO heeft bij een eerdere bespreking met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning nadrukkelijk hierop gewezen. Tot nog nu is dat wel het geval geweest. Wouden hoopt dat straks bij het doorvoeren van een looncorrectie voor de ambtenaren de gepensioneerden direct worden meegenomen en dat ze niet nog maanden daarna moeten wachten. “Ik hoop niet dat we straks een situatie krijgen waarbij wij gepensioneerden de straat op moeten”, aldus de BBGO-voorzitter. 

Volgens haar is de situatie voor gepensioneerden uit overheidsdienst schrijnend. Vanwege de sterke inflatie en achteruitgang in koopkracht zijn de gepensioneerden als het ware aan de bedelstaf geraakt. Eigenlijk zou men zelfs eerst de correctie moeten doorvoeren voor de gepensioneerden, omdat deze groep gelet op de leeftijd niet gauw iets erbij kunnen verdienen. “Na zovele jaren onze krachten te hebben gegeven aan de overheid willen wij ook een zekere mate van welzijn en welvaart ervaren. Hoe lang hebben wij immers nog te leven”, zo redeneert de BBGO voorzitter. Ze vindt dat het primair de taak is van de overheid om goed zorg te dragen voor haar gepensioneerden. “Onze kinderen kijken in materieel opzicht waar mogelijk wel naar ons om, maar ook zij hebben het zeer moeilijk onder de huidige omstandigheden.”

Geen zorgeloze oude dagen

Voor gepensioneerden uit overheidsdienst zijn de “oude dagen”  verre van zorgeloos. Op het stuk van bepaalde medische voorzieningen beklaagt de BBGO voorzitter zich erover. dat waar in het verleden niet bijbetaald hoeft te worden dat nu wel moet. Zoals bij een pacemaker operatie waar nu tussen de SRD 25.000 en SRD 30.000 moet worden bijbetaald. “Hoe moeten wij dat met onze pensioengeld betalen?” Ook zou het zo zijn, dat wanneer de leeftijd van 75 jaar is bereikt het SZF niets meer vergoed bij de aanschaf van een prothese. Gedupeerden zitten hierdoor vaak met vreselijke pijnen, bijvoorbeeld in gevallen waar een knieprothese nodig is.

De BBGO komt ook op voor de belangen van de zogeheten onderstand genietenden. Dit is een groep van ongeveer 2.000 personen die bij de overheid hebben gewerkt in de laagste functiegroepen zoals interieurverzorgers. Voor deze groep zijn tijdens hun actieve dienstjaren de administratieve zaken niet volledig in orde gemaakt, waardoor ze nu geen aanspraak maken op een pensioen. Ze hebben toen wel maandelijks hun salarisslip ontvangen, maar nooit een pensioenbijdrage gestort. Deze groep personen ontvangt maandelijks van de overheid een onderstand van maximaal SRD 300.

De BBGO pleit al jaren ervoor dat het bedrag van de onderstand genietenden opgetrokken wordt naar het niveau van het minimumloon. Het aantal gepensioneerden uit overheidsdienst bedraagt ongeveer 28.000.

SS 

error: Kopiëren mag niet!