Mogelijk dat ondanks vaccins meer dan helft Suriname zich niet zal laten vaccineren

De afgelopen dagen zijn groepen burgers bezig geweest om hun tweede covid-prikje te halen. Op social media wemelt het van de berichten van burgers die melden en vieren dat ze ‘fully vaccinated’ zijn. Later komen we erop terug wat het betekent om een samenleving te hebben die voor een groot deel gevaccineerd is. Frappant, maar terwijl een deel van de bevolking inmiddels volledig gevaccineerd is, is een ander deel van de bevolking dat niet.

Er zijn constant mensen uit bepaalde groepen die blijven wijzen op de traditionele osodresi’s en zeggen bekende mensen uit die groepen dat ze niet gevaccineerd zullen worden. Ze roepen burgers op om zich niet te laten vaccineren. De regering is in het weekend weer bezig geweest om burgers op te roepen voor hun tweede prik bij het AZP en ook bij het PCS. Daarnaast zijn er andere prikpunten die alfabetisch burgers oproepen voor hun tweede prik. Burgers konden ook tijdens de lockdown op straat om hun tweede prikje te gaan halen. Het bedrijfsleven helpt de vaccinaties te organiseren en kennelijk gaan de bedrijven ervan uit dat hoe meer van hun werknemers en hun bevolking gevaccineerd zijn, hoe gemakkelijker het is om open te gaan tot het openstellen van ‘de terrassen’. Met dat laatste bedoelen we het beheerst opengooien van het uitgaansleven en het openstellen van de verschillende bedrijven. Het voordeel daarvan zal zijn dat bedrijven weer inkomsten hebben, werknemers weer inkomsten hebben en het gebrek aan inkomen een halt wordt toegeroepen. De regeringen hebben er baat bij dat de bedrijvigheid weer op gang komt, omdat de ‘livelihood’ van mensen daarvan afhankelijk is.

Maar er is met betrekking tot de vaccinatie een heel zorgelijke ontwikkeling gaande in Suriname. Een deel van de grote risicogroep heeft besloten om zich niet te laten vaccineren. Intussen gaan er dagelijks mensen uit die groep dood aan Corona, maar iedereen uit die groep gaat ervan uit dat hen hun niet zal overkomen. Op social media wemelt het van de informatie waarom vaccinaties in het algemeen niet goed zijn, ook nu waarom de covid-vaccins niet goed zijn. Er zijn conspiratietheorieën van hier tot ginder en er zijn velen in Suriname die daarin geloven. Op de verschillende prikpunten is duidelijk te zien dat niet alle (bevolkings)groepen in de samenleving zich aandienen om gevaccineerd te worden.

Er wordt door bekende mensen die mensen motiveren om zich te laten inenten, zoals een christelijke geestelijke in Suriname, aangegeven dat het zich laten vaccineren als een sociaal gedrag kan worden gezien en een daad van barmhartigheid naar de medemens. Zo kan dus gezegd worden dat het zich niet vaccineren gezien kan worden als asociaal gedrag. De regering moet met meer tact omgaan om grotere delen van de bevolking te vaccineren en incalculeren dat meer dan de helft van de samenleving in Suriname zich niet zal laten vaccineren. De percentages die in min of meer homogene westerse landen zijn bereikt, zullen in Suriname niet worden bereikt, omdat Suriname geen homogene samenleving is. De vraag is dan wat de regering zal doen als de samenleving niet gevaccineerd is.

De vraag rijst of de regering überhaupt verplicht is iets te doen tegen covid, want een deel van de bevolking dat zich niet laat vaccineren gaat ervan uit dat de verantwoordelijkheid niet ligt bij de regering, maar bij de burger. Die moet goed eten en drinken, osodresi’s drinken en dan komt het wel goed. De mensen met onderliggende klachten zullen eraan ten ondergaan, maar waarschijnlijk gaat men ervan uit dat deze groep door eigen schuld een risicogroep is, gewoon pech heeft of toch lang genoeg heeft geleefd. In elk geval is het duidelijk dat een groot deel van Suriname niet te vaccineren valt.

De vraag rijst wat er dan zal gebeuren, want als de besmettingen en hospitalisaties en ICU-opnames blijven stijgen, dan betekent dat ook dat de kosten voor de regering blijven stijgen. Of is het zo dat de kosten van covid-hospitalisaties, ICU en beademingsapparaten volledig door de klanten worden gedragen via de verzekeringen? De regering moet meer gaan benadrukken wie de mensen zijn die besmet raken en overlijden. Is het gevaccineerd zijn een factor? De regering wil wel dat de mensen gevaccineerd worden, maar deze cijfers presenteert men niet op dagelijkse basis. Precies zoals bij elke aanrijding de politie meldt of de mensen in het bezit waren van een rijbewijs of onder invloed van alcohol waren, moet nu ook vermeld worden of de overleden mensen gevaccineerd waren of niet. 

Indien de curatieve kosten voor covid door de belastingbetaler worden bekostigd, dan zal een discussie op gang moeten komen of de belastingbetaler de kosten nog langer moet dragen terwijl er mogelijkheden voor preventie door de zieke mensen zijn genegeerd. Want in de nabije toekomst is niet uitgesloten dat mensen tot de conclusie komen dat de groepen die meer in de informele sfeer opereren en geen belasting betalen, juist zich niet laten vaccineren en hun voorkombare ziekte laten bekostigen door de groep die in de formele sfeer is, zich heeft laten vaccineren dus minder ziek wordt en belasting betaalt.

De Surinaamse autoriteiten zijn sinds februari 2021 bezig om de vaccins toe te dienen en na 3 maanden zien we een duidelijke verdeling in de samenleving waar een minderheid uit voornamelijk bepaalde bevolkingsgroepen gevaccineerd is en een meerderheid niet. Dwingen om te vaccineren is er nooit geweest en zal ook nu niet geïmplementeerd kunnen worden. De gezondheidsautoriteiten zullen nu met statistieken op dagbasis de samenleving moeten overtuigen. Als die statistieken niet te produceren zijn, dan zal men ook nooit aannemelijk kunnen maken dat het noodzakelijk was om de bevolking te vaccineren. En dan had liever niemand gevaccineerd hoeven te worden.            

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: