Dew Sharman ontkent “fake” berichten over kandidatuur VHP-voorzitterschap

Het VHP-Assembleelid Dew Sharman laat op zijn Facebook-pagina nadrukkelijk weten, dat hij bij de aanstaande bestuursverkiezingen binnen de VHP de kandidatenlijst onder aanvoering van president Chandrikapersad Santokhi zal ondersteunen. 

Sinds enkele dagen gaan er op social media berichten rond als zou hij, Dew Sharman, bezig zijn een tweede kandidatenlijst samen te stellen voor de bestuursverkiezingen. Hij ontkent dit ten stelligste en zegt dat deze berichten op generlei wijze van hem afkomstig zijn. Hij zegt geen kennis te dragen van een andere kandidatenlijst. 

Tegenover Dagblad Suriname zegt Sharman, dat er krachten bezig zijn “djugu djugu” te veroorzaken met het oog op de aanstaande bestuursverkiezingen. Met de mededeling op zijn Facebook-pagina hoopt Sharman dat hiermee alle “ruis en twijfels terzake” uit de wereld zijn geholpen. Sharam vervult thans ook de functie van ondervoorzitter van De Nationale Assemblee. Dagblad Suriname verneemt uit partijkringen, dat de huidige voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi zich herkiesbaar stelt  voor een nieuw bestuurstermijn. Het is nog niet duidelijk of op zijn kandidatenlijst verschuivingen zullen plaatsvinden.

Bestuursverkiezingen eind juni

Glenn Oehlers, ondervoorzitter van de VHP tevens voorzitter van de Verkiezingscommissie, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname, dat conform de statuten van de partij de verkiezingen voor het Hoofdbestuur om de 5 jaren worden gehouden. Deze zullen dit jaar eind juni plaatsvinden.

De verkiezingen worden gehouden tijdens een Partijcongres. Hieraan nemen alle organen van de partij deel, waaronder ook de partijkernen. Volgens Oehlers is het nog prematuur om uitspraken te doen over het zich herkiesbaar stellen van het huidig bestuur en over eventuele meerdere lijsten. Over de uiterlijke datum voor het indienen van kandidatenlijsten zullen tijdig bekendmakingen de deur uitgaan. 

De voorbereidingen voor de verkiezingen van het Hoofdbestuur zijn in volle gang. In verband met Covid-19 zal de voortgang van de voorbereidingen mede bepaald en beïnvloed worden door de op dat moment geldende maatregelen, aldus de partij ondervoorzitter.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: