Dagen van minister Pokie zijn definitief geteld

Dagblad Suriname heeft uit politieke bronnen vernomen, dat de dagen van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer zijn geteld. Haar partij, de ABOP, wil haar niet meer. De reden hiervoor is vooralsnog niet duidelijk. Maar, het vertrek van de minister wordt door de ABOP in een keurig politiek jasje gestoken: het vertrek zal naar verwachting worden aangekondigd als zijnde het resultaat van een evaluatie van het kabinet, op de dag dat de regering een jaar bestaat, 16 juli. 

Pokie zou enige tijd geleden een brief van president Chandrikapersad Santokhi hebben ontvangen, waarin haar zou zijn medegedeeld, dat zij geen gronden mag uitgeven zonder de president ervan in kennis te stellen. Desondanks zou Pokie toch gronden hebben uitgegeven, zo verneemt Dagblad Suriname. Men wil nu onderzoeken of de door de minister uitgegeven gronden wel zijn verstrekt op juridische basis.  Mogelijk gaan alle stukken dienaangaande in handen worden gesteld van de procureur-generaal voor eventueel onderzoek. 

Enkele fractieleden van de VHP hadden onlangs een brief gericht aan de president, waarin ze stelden geen voorstander te zijn van een eventuele reshuffling van Pokie. Die actie wekte verbazing binnen de ABOP. Die VHP-fractieleden – niet iedereen binnen de fractie was ondertekenaar van de brief – kregen echter geen gehoor bij president Santokhi. De benoeming of ontslag van een minister is immers niet een aangelegenheid van een politieke partij of fractie, maar van de president.

Op dit moment is nog niet duidelijk wie de ABOP op het oog heeft als vervanger van de nu op een schopstoel zittende minister Pokie. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: