Oppositie zegt in motie vertrouwen in minister Nurmohamed op – Motie niet in behandeling genomen

Oppositie niet in vergaderzaal bij behandeling eigen motie

Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee donderdag 6 mei, heeft de oppositie in een motie het vertrouwen in minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) opgezegd. Maar, de motie kon niet in behandeling worden genomen, omdat de indieners zelf niet aanwezig waren in de vergaderzaal. Er was daardoor onvoldoende quorum. De oppositie (NDP en BEP) waren ontevreden over de aan hun toegewezen spreektijd.

De motie had betrekking op, volgens de oppositie, ‘kwetsende uitspraken’ van de minister in een voorlichtingsprogramma en het uitblijven van zijn verontschuldigingen via de Assemblee aan de samenleving. De oppositie stelt in haar motie onder andere: ‘De belediging naar het Surinaams volk als zou zij straffen moeten incasseren voor hun democratische keuze in 2015.’

De oppositieleden stellen verder in hun motie, dat ‘opzettelijke verlate onderhoudswerkzaamheden’ ‘desastreuze gevolgen’ hebben. De OW-bewindsman zou zich, aldus de politici in de oppositiebankjes, ook schuldig hebben gemaakt aan ‘ernstig plichtsverzuim’.

Verder wijst de oppositie onder andere op de ‘departementale taakstelling van het ministerie van Openbare Werken’, ‘de plicht van de minister om de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te allen tijden na te leven, ongeacht partij politieke verhoudingen en verschillen’, ‘het ernstig plichtsverzuim mede op basis van de uitgesproken intentie van de beleidsmaker in kwestie’ en ‘de schade geleden door de samenleving, waaronder landbouwers, ondernemers, huishoudens, et cetera’.

Met de aanname van de motie had de oppositie gehoopt, de samenleving te kunnen beschermen ‘tegen deze verregaande vorm van rancune die niet past in een democratische rechtsstaat’.

Nurmohamed heeft overigens op 30 april op zijn officiële Facebookpagina zijn excuses aangeboden aan de samenleving met deze woorden: 

‘Woorden kunnen meer pijn doen dan daden. Niemand is te groot om sorry te zeggen. Mijn woorden hebben de samenleving pijn gedaan en daarvoor de welgemeende verontschuldigingen. Het volk lijdt vandaag door het wanbeleid dat gevoerd is door de vorige regering. Het volk voelt de pijn van mismanagement. Politici hebben het laten liggen. Dat mag nooit meer gebeuren. Het ministerie van Openbare Werken zal landelijk werkzaamheden uitvoeren. Het ontwateringsprobleem wordt integraal en systematisch aangepakt. Extra middelen zijn vrij gemaakt. Er wordt alles gedaan binnen het vermogen om de problemen aan te pakken en de pijn van het volk te verlichten.’

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: