Finabank presenteert resultaten over 2020: ‘Nettowinst van 58,1 miljoen in 2020’

‘De bank weet met maatregelen risico’s van externe omgeving te weren’

Finabank N.V. heeft vrijdag 30 april tijdens haar virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de resultaten over het jaar 2020 gepresenteerd. Het vertrouwen in Finabank is verder toegenomen vanwege het behoud van haar sterke financiële positie en groei in het klantenbestand. Finabank sloot het boekjaar 2020 af met een ruime liquiditeits- en solvabiliteitspositie. 

De bank stelt in een uitgebracht persbericht, dat zij een sterke focus heeft op het nemen van maatregelen om risico’s van de externe omgeving op de bank te weren. Hierdoor heeft Finabank haar sterke positie weten te behouden ondanks de financiële crisis waar Suriname nu mee om moet gaan.

De solvabiliteitsratio van 11% en de ruime liquiditeitspositie in vreemde valuta en SRD is ondanks de financiële crisis sterk gebleven. De solvabiliteitsratio is sterk, maar daalde ten opzichte van 2019 met slechts 1% ondanks de devaluatie van de SRD ten opzichte van de USD met de aanpassing van de officiële wisselkoers van de USD van 7,52 naar 14,29. De sterke focus op risicobeheersing heeft gezorgd voor een nettowinst van 58,1 miljoen in 2020 ten opzichte van 5,8 miljoen in 2019 om de daling van de solvabiliteit te beperken zodat de solvabiliteit sterk bleef. 

De bank is door haar sterke positie weerbaarder voor mogelijke verslechtering van de externe omgeving naar de toekomst toe.

Finabank heeft een sterke focus op digitalisering en heeft in 2020 een nieuw banksysteem in gebruik genomen dat als basis vormt voor verdere digitale klantenservice. Een sterke focus op compliance om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan stelt de bank in staat om betalingen van en naar het buitenland te behouden en uit te breiden.

De totale opbrengsten van Finabank stegen met 40% van SRD 132 miljoen in 2019 naar SRD 185 miljoen in 2020. De kosten stegen met 17% naar SRD 108 miljoen in 2020. Het balanstotaal van de bank steeg van SRD 2,4 miljard in 2019 naar SRD 3,5 miljard in 2020. De netto

kredietportefeuille groeide met 76% van SRD 1,2 miljard in 2019 naar SRD 2,1 miljard in 2020.

Tenslotte heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het teken gestaan van het aftreden van de heer Cornelis Dilweg die als President-Commissaris 14 jaren toezicht heeft gehouden als raadslid. De heer Kurt van Essen is benoemd als President-Commissaris onder voorbehoud van goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname vanwege zijn herbenoeming als lid van de raad.

error: Kopiëren mag niet!