Minister Achaibersing: ‘Begrotingstekort van SRD 6.8 miljard, Suriname pas in 2035 klaar met aflossing schulden’

‘We moeten als land ons imago in de wereld verbeteren’

Suriname heeft voor dit begrotingsjaar een begrotingstekort van 19,6 procent, een bedrag van ongeveer SRD 6.8 miljard. Dit tekort wordt vooral bepaald door rente en aflossingen van leningen, aldus minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning in een gesprek met ‘Financiën Actueel’, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

Hij geeft aan, dat indien er geen nieuwe leningen worden aangegaan, Suriname pas in 2035 klaar is met het aflossen van de bestaande schulden. 

Suriname is momenteel in gesprek met schuldeisers om die rente en aflossingen naar beneden bij te stellen of naar een latere periode te verschuiven, zodat het begrotingstekort minder wordt. Daarnaast zijn er inkomstenverhogende en uitgavenverlagende fiscale maatregelen die ook in de begroting verwerkt moeten worden, om zo het tekort verder omlaag te brengen. 

Er zal een Nota van Wijziging worden ingediend. Deze Nota is al in het parlement besproken. De Nota van Wijziging zal met een realistischer begrotingstekort worden ingediend, maar dat kan pas wanneer de gesprekken met schuldeisers zijn afgerond en er bekend is wat de nieuwe rente en aflossingen zullen zijn.

De inkomstenverhogende en uitgavenverlagende maatregelen en het sociaal pakket die allemaal in het Herstelplan zijn geformuleerd, zullen ook in de Nota van Wijziging worden verwerkt. Een deel van de maatregelen uit het Herstelplan zijn al in uitvoering; een ander deel is nog gepland.

Minister Achaibersing zegt verder, dat er ten aanzien van leningen en aflossingen materiële en immateriële zaken spelen. Tot de immateriële behoort het imago van een land. Zo heeft Suriname een behoorlijk slecht imago in de wereld. Om die reden trekt minister Achaibersing samen met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking op. Zo moet Suriname internationaal weer het imago van een betrouwbaar land krijgen.

De rente van leningen wordt bepaald op basis van de betrouwbaarheid als land en de inschatting of zo’n land de schulden terug kan betalen. Deze worden risicopremies genoemd. De hoge rentes van de Oppenheimer-leningen, die in de vorige regeertermijn zijn gesloten, laten eigenlijk zien dat het idee bestond dat Suriname deze schuld als land niet zouden kunnen aflossen. Het feit dat we leningen gesloten hebben met hogere rentes, geeft het imago van Suriname in de wereld aan, en dat imago moeten we verbeteren, aldus minister Achaibersing.

error: Kopiëren mag niet!