Drukke agenda president Santokhi tijdens eendaags bezoek aan Nickerie

Tijdens een eendaags bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nickerie werd donderdag 22 april onder andere het project ‘Duurzame Landbouw Productiviteit Programma’ op donderdag 22 april 2021 gelanceerd. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) maakte ook deel uit van de delegatie, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname.

Het doel van dit project is om de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen door te investeren in infrastructuur, het beheren van irrigatie- en drainagesystemen en het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van de landelijke landbouwstatistieken. Het project wordt gefinancierd uit een lening van US$ 30 miljoen bij de Inter-American Development Bank (IDB), en uitgevoerd door de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) namens het ministerie van LVV. 

De rehabilitatie van de pomp bij het Wakaystation staat voorop. Ook de bouw van de Nanni stuw, rehabilitatie van primaire kunstwerken, het uitvoeren van milieustudies en de bouw van de Maratakka Spillway staan onder andere op het programma. 

Als begunstigden in dit project zijn aangewezen de waterschappen met hun leden, kleine en middelgrote rijstboeren, landbouwcoöperaties, familie-, vrouwelijke- en jeugdige landbouwers, alsook groente- en fruittelers. 

Eigen Kabinet van de President voor Nickerie

President Santokhi heeft tijdens zijn bezoek ook een werkruimte in gebruik genomen. Het Kabinet van de President is voornemens om de aanwezigheid in de districten op te voeren om zo ook de participatie van de plaatselijke gemeenschappen en overheidsstructuren te verhogen en waar nodig extra te stimuleren. 

‘Daarom is de keus gemaakt om in Nickerie een werkruimte te creëren voor het Kabinet van de President, die het beleid moet helpen faciliteren’, sprak het staatshoofd. Volgens Santokhi neemt Nickerie een vitale positie in, met het oog op de opkomende olie-industrie voor de kust van Suriname en Guyana. 

De werkruimte moet als katalysator worden gezien, dat de regering serieus is om actief te participeren voor en met het volk. Het staatshoofd vindt de werkruimte een mijlpaal. Hij deed weer de oproep aan de districten om een Project Management Team in te stellen. Hij somde projecten op die al zijn uitgevoerd in Nickerie en nog uitgevoerd zullen worden. De SWM heeft 750 digitale watermeters geplaatst. Er wordt gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding. Het IDB-project ‘Sustainable Agricultural Productivity Program’ zal in de komende 4 jaren voor een totaalbedrag van ruim  US$ 30 miljoen uitgevoerd worden. Aan de Savanneweg komt een zonnepanelenpark van circa 2.000 KW, die 650 huishoudens zal kunnen voorzien van stroom.

Elektrificatie project opgeleverd aan Giebelstraat en omgeving Van Pettenpolder

In aanwezigheid van vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Kenneth Amoksi van Natuurlijke Hulpbronnen ad interim en minister Sewdien van LVV heeft president Santokhi de oplevering van het elektrificatie project van de Giebelstraat en omgeving in de Van Pettenpolder bijgewoond.

De president en de vicepresident hebben met een druk op de knop het gebied voorzien van elektriciteit. President Santokhi stelde, dat de regering geen losse acties uitvoert. ‘Dit is onderdeel van een samenhangend beleid, dat de regering heeft uitgestippeld. In de afgelopen negen maanden is er hard gewerkt. De financiële staatshuishouding is volledig onder controle en er zijn acties ondernomen op het sociale vlak. Er worden in diverse districten elektra projecten uitgevoerd, omdat de burgers daar recht op hebben.’

De president kondigde meer acties aan om ook op onderwijsgebied ontwikkelingen te stimuleren zoals gratis wifi op scholen. In de urgentiefase heeft de regering meer dan 80% uitgevoerd. 

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei, dat de regering niet wacht met het uitvoeren van projecten kort voor de verkiezingen.  De regering zal het volk geven wat het nodig heeft. Hij riep de bewoners op goed gebruik te maken van de beschikbare energie.

error: Kopiëren mag niet!