Vakbondspersoneel Belastingdienst voert actie

Het vakbondspersoneel bij de Dienst der Belastingen is sedert 1 april jongstleden ‘in beraad’. De bond is tot actie overgegaan, omdat de besprekingen met de directie maar niet tot concrete resultaten hebben geleid. In het actualiteitenprogramma Magazine 4 op ABC Televisie afgelopen vrijdag zegt mw. Latoya van Dijk-Alimoenadi, waarnemend voorzitter van de bond, dat de vakbondseisen voornamelijk rond 3 zaken draaien. Het gaat om de toekenning van een zogenaamde belastingtoelage oftewel overbruggingstoelage, de verhoging van de vervoerstoelage en het inlopen van de achterstanden in benoemingen en bevorderingen.

Men is tot actie overgegaan, omdat een ultimatum dat een maand geleden aan de directie is gesteld, is verlopen zonder dat aan de eisen is voldaan. Met betrekking tot de bevorderingen en benoemingen zegt de directie dat eraan gewerkt wordt, ‘maar dat horen we telkens weer’, zegt de bondsvoorzitter. Ze zegt dat het vakbondspersoneel nu nog meer gemotiveerd is om de actie voort te zetten, omdat de directie gedreigd heeft het principe van ‘no work no pay’ te hanteren. Het in beraad zijn van het vakbondspersoneel houdt in dat men normaal naar het werk gaat, doch er worden geen werkzaamheden verricht. Mw. Van Dijk-Alimoenadi zegt dat de bond het nu ‘hogerop’ zal zoeken om de eisen ingewilligd te krijgen.

error: Kopiëren mag niet!