Ondernemer Ann Langhorne: “Het volk wordt misprezen”

“De overheid, het bankwezen en financiële instellingen zijn hoofdaders bij het tegenwerken van ondernemerschap. Het bewijs dat klein ondernemers van bovenaf ondermijnd worden, is onder andere op te maken uit de motivatie bij het weigeren van een hypotheekaanvraag: Uw krediet is voorgelegd aan de commissie en afgewezen. Het gaat om een volksbuurt. Het bedrag voor aankoop is te hoog en riskant.”

Eergevoel en trots

Op uitnodiging van klein ondernemer Ann Langhorne werd de Heiligenweg aangedaan om geïnformeerd te worden en getuige te zijn van de torenhoge problemen, waarmee ondernemend Suriname geconfronteerd wordt. “Deze motivatie taste mijn eergevoel en mijn trots aan.”

Misprezen

“Witteboorden, zogenaamde ‘fatsoenlijke’ burgers vanachter een bureau, die niet in armoede leven, kennen de leefwereld van mensen in armoede niet altijd. Ik voel mij misprezen en niet geaccepteerd. Mij wordt energie ontnomen, het maakt mij moedeloos en doodt mijn enthousiasme. De hierdoor veroorzaakte stress drukt mij nog dieper in de problemen. Banken zijn niet voor arme mensen.”

Vrijbrief

Banken kunnen doen en laten wat ze willen zonder dat er van hogerhand orde op zaken wordt gesteld. De banken worden beschermd door regeringen, die op hun beurt verwachten dat banken meespelen met twijfelachtig politiek beleid.”

 Discriminatie

“Ik ben van huis uit ondernemer. Het zit in mijn bloed. Het is mijn natuur om de handen uit de mouwen te steken. In hebt mij daarin geschoold en bekwaamd. Ik heb mij eigen houtje opgebouwd. Er komt een moment waarop je een plafond bereikt en tegen blinde muren oploop, die mij ervan weerhouden om verder te groeien. Dat de bank op grond van ‘het huis staat in een volksbuurt’, mijn hypotheek aanvraag afwijst, is een erge vorm van discriminatie. Het wordt niet eens verbloemd.”

Goede bedoelingen ontbreken

“Door gebrek aan goede bedoelingen, organisatie, recht en wet gaat er veel mis in het land. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen en vooruitgang te bewerkstelligen kosten geld. Uit ervaring weet ik dat het een hele opgaaf is om in aanmerking te komen voor volksprojecten, een lening of hypotheek. Er worden voorwaarden en verplichtingen gesteld die niet haalbaar zijn voor ondernemers.”

Buurtwinkel

Ondernemer Langhorn timmert al jaren aan de weg. Zij beweegt zich in meerdere branches, maar catering en de horeca zijn hoofdmoot. Op zon- en feestdagen pikt zij aan de Heiligenweg een graantje mee. “Ik blijft mij ontplooien en onderneem nieuwe dingen. Ik ben in het proces om in Flora een buurtwinkel te beginnen. Ik doe aldaar al een tijd zaken in deze richting. Vandaar dat ik het pand van waaruit ik handeldrijf, wil kopen. Zonder een hypotheeklening gaat het echter niet.”

Toegang tot krediet verhogen

“Het doel van zij die het voor het zeggen hebben, zou het vergroten van de toegang voor de lokale bevolking tot financiële diensten, krediet en verzekering moeten zijn. Maar niets daarvan. Om uit de armoede te klimmen, is een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties, overheidsinstanties, banken en financiële instellingen en bedrijven onontbeerlijk.”

HD


Langhorn blijft in ontplooiing, onderneemt nieuwe dingen. Heeft de vleugels uitgeslagen.  Zij is in het proces om in Flora een buurtwinkel op te zetten. Ze doet in deze omgeving al zaken in deze richting.
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: