Traditioneel denken loslaten of koesteren?

Angelic Del Castilho, de voorzitter van DA’91, pleit voor het afstappen van traditioneel denken. Zij omschrijft traditioneel denken als het denken waarbij beleidskeuzes en benoemingen gebaseerd zijn op de korte termijn gedachte en waarbij etnische grondslagen in benoemingen een rol spelen. “Waar men kennissen stelt boven kennis en kunde, zich hult in geheimzinnigheid en geen echte controle toestaat”, vult zij aan. Traditionele politiek toont geen lef om correcties en verbeteringen in beleid te brengen door nieuwe wegen, gestoeld op goed bestuur en transparantie, in te slaan. Als voorbeeld noemt zij dat nu eenvoud belangrijk zou moeten zijn in het leiderschap. “Afschaffen van alle extra voorzieningen en luxe, ook na het dienen in de regering.”

Del Castilho ziet voor de invulling van functies de totale Surinaamse samenleving als een grote vijver. “En niet slechts de eigen partij en vrienden en familiecirkel, waarbij ook een einde moet komen aan de politieke patronage”, stelt de politica. Zij licht verder toe dat het land meer baat heeft bij een systeem, waarbij het volk wordt opgevoed en ruimte geboden krijgt om daadwerkelijk onafhankelijk en vrij keuzes te maken in plaats van bevoogdend, beperkend en vanuit een idee van ‘schaarste’ en angst te denken. Zij noemt troebel water als een kenmerk van traditioneel denken, met als gevolg dat er bewust geen helderheid gebracht wordt in het besturingssysteem. “Voor een samenleving als de onze is het beste antwoord een parlementair stelsel. Bovendien is de traditionele politiek ideologieloos, wat het ook stuurloos maakt en onvoorspelbaar. Er wordt niet uit fouten van het verleden geleerd”, zegt Del Castilho kritisch. De voorzitter van DA’91 stelt verder dat in een dergelijk systeem alle regeringsfuncties en de overheid als eigendom worden beschouwd, waarbij standaarden van integriteit, deskundigheid en competitie nagenoeg ontbreken. “Het gevolg is een niet efficiënte en effectieve overheid”, zegt Del Castilho tot slot.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: