Voorzichtigheid is moeder van de porseleinenkast

Om te achterhalen hoe ondernemers zich opstellen tegen het coronavirus werden gesprekken aangeknoopt met ondernemers van middelgrote bedrijven. Daaruit werden uitspraken geselecteerd om de gemoedstoestand te schetsen.

Gevaar niet geweken

“Het aantal besmettingen is een neergaande lijn aan het vertonen. Ervaring heeft mij geleerd dat steeds als het virus wat kalmeert, de mensen zich overmoedig en roekeloos beginnen te gedragen. Er is een dip gemeld in het aantal geïnfecteerden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het gevaar geweken en het einde in zicht is.”

Onbekend en onberekenbaar

“Van meerdere zijde wordt gewaarschuwd om het minder wordende aantal geïnfecteerden niet te zien als vrijbrief om zich onbeperkt uit te leven. Uitspattingen als protestdemonstraties, waarbij een menigte bij elkaar komt, dienen vermeden te worden. Het virus leeft, is onbekend en onberekenbaar.”

Het ergste nog niet achter de rug

“Nu er vaccins verkrijgbaar zijn, schijnt de lucht verder te klaren. Er wordt uit alle lagen van de samenleving aangedrongen op versoepeling van de preventiemaatregelen. Maar volgens mij kunnen de regering, de covid-autoriteiten en de bevolking niet de fout maken om de alertheid te verslappen. Mij lijkt dat het ergste nog niet achter de rug is. Wij hebben te maken met een dreiging, waarvan wij nog niet weten of het nog zwaarder weegt dan tot nu toe gebleken is. De eigenschappen van het virus beginnen wij door te hebben. Maar welke verassingen staan ons nog te wachten.”

 Kritieke fase

”De situatie is kritiek. De voet kan nog niet van de rem gehaald worden. Waar er risico is, kan men niet te voorzichtig zijn. Ik ben bang om mij te branden. Daarom handel ik bedachtzaam, behoedzaam. Preventie, rekening houdend met wat zou kunnen gebeuren, acht ik raadzaam. Zorgdragen dat geen ongelukken gebeuren, lijkt mij een belangrijke maatregel tegen het coronavirus. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Het voorkomt onheil. Wij moeten alert blijven, niet verslappen. De dreiging is reëel, er wordt gesproken over varianten en mutaties die nog kwaaier zijn.”

Menselijk gedrag

“De zwakste stakel in de strijd tegen de dreiging is het menselijk gedrag. Geleidelijk aan versoepelen van de coronamaatregelen is daarom de weg die het best gevolgd kan worden. Zo min mogelijk risico lopen is een verstandige houding. Ik roep iedereen op om vol te houden. Hoe zwaar het ook is.”

De covid-autoriteit

“Gezegd mag worden dat de aanpak, een mix-behandeling van de covid-autoriteit, werkt. Regelgeving, afstand houden, ontsmetting, mondkapjes, quarantaine, medische behandeling, lockdown, toezicht op de naleving en andere voorzorgsmaatregelen hebben hun nut bewezen.”

Lockdown brengt rust

“De lockdown heeft een kalmerende werking op de samenleving. De mensen komen tot rust. Zijn niet onnodig over straat. De kwaliteit van de atmosfeer verbetert, omdat er weinig verkeer is en zich minder luchtvervuiling voordoet. Goede voeding, fruit, lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl worden allemaal aanbevolen om te immuniteit op te bouwen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: