Avondklok in Nederland mag van het Gerechtshof in Den Haag

‘Instellen van een avondklok is proportioneel’

Het Gerechtshof in Den Haag heeft vrijdagochtend beslist, dat de avondklok niet op basis van de verkeerde rechtsgronden is ingevoerd. Hiermee is de uitspraak van de voorzieningenrechter van 16 februari vernietigd.

De voorzieningenrechter oordeelde, dat bij het invoeren van de avondklok onterecht gebruik is gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, bedoeld voor acute noodsituaties, zoals een dijkdoorbraak waarbij acute actie vereist is.

‘Het Gerechtshof heeft echter geoordeeld dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken’, aldus een verklaring van het Hof. ‘De Corona-pandemie is hiervoor voldoende aanleiding. De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak Management Team.’

‘Ook is het Gerechtshof van mening, dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn. De (tijdelijke en beperkte) inbreuk op diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook gerechtvaardigd.’

‘Het Hof vindt dat de voorzieningenrechter de lat te hoog heeft gelegd. Om door te gaan op het voorbeeld van de dijkdoorbraken: dan moet je niet afwachten. Als een doorbraak dreigt, mag je deze wet ook gebruiken. Er was sprake van een urgente situatie.’

De uitspraak van het Hof heeft geen invloed op de avondklok. Het kabinet had met een spoedwet maatregelen genomen om de avondklok hoe dan ook door te laten gaan. Die spoedwet is al door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en valt nu onder alle maatregelen in de Coronawet.Actiegroep Viruswaarheid had de zaak tegen de Staat aangespannen.. De actiegroep kan nog in cassatie bij de Hoge Raad. De ruim 33.000 boetes die zijn opgelegd voor het overtreden van de avondklok, blijven van kracht. Voorman Willem Engel van Viruswaarheid zei in een eerste reactie:. ‘Welkom in de dictatuur. Natuurlijk gaan we in cassatie’

error: Kopiëren mag niet!