Commissariaat Saramacca en Surzwam plegen onderhoud aan sluizen, bruggen, kanalen en wegen

Ter ondersteuning van het beleid van de regering en in het bijzonder van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de agrarische productie in het district Saramacca, worden door Surzwam N.V. een werkarm van het ministerie van LVV, en het commissariaat gezamenlijk onderhoudswerkzaamheden in het hele district uitgevoerd aan sluizen, bruggen, drainage en irrigatie kanalen en wegen, zo bericht het districtscommissariaat.

In dit kader heeft de minister van LVV, Parmanand Sewdien, een werkbezoek gebracht aan het district, om zich persoonlijk te oriënteren over de voortgang van de werkzaamheden. De minister bezocht de Bombaysluis en Uitkijkpolder, waar hij en zijn delegatie werden verwelkomd door boeren van de desbetreffende gebieden.  In het ressort Tijgerkreek is de Bombaysluis, die voor afvoer van overtollig water over een gebied van 800 hectare zorg draagt, hersteld. Dammen rondom de sluis zijn weggespoeld en stonden op omvallen. Door het tijdig en gezamenlijk ingrijpen van het ministerie van LVV, Surzwam NV. en het commissariaat is het gebied gespaard gebleven van het binnendringen van brakwater, welke voor verzilting van de bodem kan zorgen. Hierdoor zouden wij dan weer ruim 800 hectare aan landbouwareaal verliezen, aldus het commissariaat.

In dit gebied wordt voornamelijk aan fruit-, en groenteteelt gedaan. De productie is bestemd voor de lokale- en de exportmarkt. In het ressort Jarikaba wordt te Uitkijkpolder, die 1.200 hectare beslaat, aan agrarische productie, de bruggen, drainage kanalen en wegen aangepakt. Vanaf de start in januari zijn al 8 bruggen hersteld en een begin gemaakt met het cunetten van de wegen, zodat deze bezand kunnen worden. De wegen van dit gebied waren moeilijk begaanbaar, waardoor boeren moeilijk hun areaal konden bereiken en hun oogst afvoeren, met als gevolg grote kwaliteitsverliezen.

Minister Sewdien, het VHP-Assembleelid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga werden in beide gebieden door boeren en ook door de voorzitters van coöperaties die actief zijn in de desbetreffende gebieden bedankt, en ondersteuning toegezegd voor het goede werk dat gezamenlijk in het district wordt uitgevoerd ter vergroting van de productie. Ook hebben zij kenbaar gemaakt, dat de boeren de opzet van waterschappen in de desbetreffende gebieden ondersteunen, zodat zij gezamenlijk het onderhoud van de infrastructuren kunnen uitvoeren. In bepaalde gevallen herstellen de boeren momenteel zelf de wegen, bruggen en sluisdeuren met eigen inbreng.

error: Kopiëren mag niet!