Schools and prisons

Er zijn enkele opmerkelijke zaken die het nieuws hebben gehaald waar we toch even stil willen blijven staan. Ten eerste is het een zeer goede zaak voor de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse jeugd dat er in Marowijne een middelbare school wordt gebouwd. De opzet moet zodanig zijn dat zowel, vwo, havo, imeao als Natin op het scholencomplex aanwezig moeten zijn. Zodoende zullen de studenten uit het oosten van het land zoveel mogelijk in hun eigen omgeving naar school kunnen gaan, zonder de noodzaak om noodgedwongen te verhuizen naar Paramaribo. De bouw van een middelbare school in Marowijne zal betekenen een zekere mate van verlichting voor de middelbare school in Commewijne te Tamanredjo. Het zijn allemaal dezelfde leerkrachten van Suriname die op dezelfde pedagogische scholen zijn gevormd die op de verschillende middelbare scholen in Suriname les geven in de verschillende vakken. De schoolleiding is onderhevig aan de onderwijsrichtlijnen die komen vanuit Minowc. De schriftelijke examens zijn uniform, dus wanneer er middelbare scholen in de omgeving zijn, is het aan te bevelen om in de buurt de school te bezoeken. Er zijn echter ouders die de scholen in de verschillende districten onderschatten en hun kinderen vanuit de districten toch naar Paramaribo sturen. Dat is totaal onnodig en een verspilling van middelen. Het beleid van het Minowc moet zijn dat de studenten zo min mogelijk kosten maken, zo min mogelijk onderweg zijn en een binding moeten blijven behouden met het district waarin ze wonen, zodat wanneer mogelijk ze in hun district ook helpen aan de ontwikkeling door er te werken later. Een middelbare school in het midden van Suriname met als focus het binnenland zou geen slechte zaak zijn en een tweede in Wanica.

In elk geval kan de regering van Suriname niet verweten worden van ‘They don’t build no schools anymore, all they build will be prison, prison’, zoals Lucky Dube het zong. We moeten scholen bouwen en toegankelijk maken zodat het overbodig wordt om gevangenissen te bouwen en gevangenen te onderhouden. Onderwijs heeft een preventieve werking naar criminaliteit, het is een investering in de economie en toekomst van het land. We hebben drie buurlanden waar drie verschillende talen worden gesproken, grote talen. Ten eerste is er het Engels, waarmee het in ons onderwijs redelijk goed gaat. Een groot deel van de wereld spreekt Frans, en we hebben een Frans-sprekend buurland Frankrijk/Frans Guyana. In ons onderwijs moet vanaf mulo, Frans worden geïntroduceerd. Het kan een grote investering zijn om kapitaal aan te trekken uit het gebiedsdeel Frans-Guyana dat officieel tot Europees grondgebied behoort. Vooral op de middelbare scholen moet ook deze taal worden onderwezen. De middelbare school in Marowijne komt enkele decennia te laat, het moet zeker gezoen worden als de rehabilitatie van het district na de binnenlandse oorlog.

Frappant is dat tegelijk met de bouw van een school, ook een penitentiaire inrichting wordt gebouwd. Dat betekent dat er ook op het stuk van het isoleren en opsluiten van burgers er een zekere behoefte bestaat in het oosten. Het escaleren van de mens is niet voor de volle 100% te voorkomen, maar het kan worden geminimaliseerd door onder andere onderwijs en vormingsactiviteiten. Naarmate onderwijs, vorming, gezonde vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en werkgelegenheid in de districten afwezig zijn, is de kans op afwijkend gedrag groter en ook de kans om in aanraking te komen met de politie. Marowijne is een verwaarloosd district, de overheid heeft weinig penetratiekracht ontwikkeld in dit district. De Surinaamse regeringen hebben Marowijne niet kunnen sturen in de richting van ontwikkeling. Daarom is er werkloosheid en een zeer grote informele sector. Deze informele sector zorgt aan de ene kant voor inkomens, maar het is niet duurzaam. Doorgaans worden in de informele sector de belastingen niet betaald en worden de verzekeringen ook niet gesloten. Bijgevolg is dat wanneer bedrijven of burgers in nood zijn, men niet in staat is om hulp van de regering te verkrijgen, omdat de regering dan terecht vraagt naar bewijs dat men de belastingen heeft betaald, ingeschreven is bij KKF en de verzekeringen heeft gesloten. In tijden van nood zullen de bedrijven die belasting hebben ontdoken, niet in staat zijn om overheidshulp, hoe bescheiden ook, te ontvangen. Men is dan gedwongen om te formaliseren en als de nood niet te hoog is, blijft men nog onder de radar in het grijze circuit. Marowijne wordt door de prestaties van Inter Moengoetapoe en Notch in de nationale competitie gezien als een sportdistrict, maar het district wordt tekort gedaan als het alleen of voornamelijk wordt benaderd als een voetbal- of sportdistrict. Een opmerking die nu wordt gemaakt omdat Marowijne in het vizier is, maar zeker moet gelden voor alle middelbare scholen, is dat er tussen de SVB, SBA, de Suvobo, de Surinaamse Zwembond en de Surinaamse Atletiekbond een officiële samenwerking moet worden gesloten met Minowc. Deze samenwerking moet voorbereid worden na dialoog met de sportbonden door Minowc en het IOC. Op alle middelbare scholen van Suriname moeten er sporttoernooien gedraaid worden. Op alle middelbare scholen moeten er ook sporthallen worden gebouwd voor de zaalsporten. Als die er niet zijn gebouwd, moeten ze bij worden gebouwd. De bedoelding van deze samenwerking en de schoolsportcompetities moet zijn om op het internationale niveau betere prestaties te boeken. Het is een grote zonde waaraan de regering en de sportbonden zich schuldig maken door elk jaar enorm veel natuurtalent in alle districten verloren te zien gaan. Landen die op ons lijken als Jamaica, Barbados en Trinidad kunnen als voorbeeld dienen.            

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: