Rachied Doekhie: “Sergio, berust je. We kunnen er nu niets meer aan doen”

Rachied Doekhie, voormalig assembleelid van de NDP uit het district Nickerie, vindt dat Sergio Akiemboto en de rest van de Nationale Democratische Partij (NDP) het hoofd moeten buigen voor de uitspraak van de onafhankelijke rechter. De rechter in kort geding heeft afgelopen donderdag beslist dat Akiemboto geen DNA-lid meer is. Akiemboto had bedankt als assembleelid, maar kwam op deze stap terug nadat zijn achterban een dringend beroep op hem deed om zijn besluit in heroverweging te nemen. De rechter heeft echter anders beslist, waardoor de procedure om hem in ’s lands vergaderzaal te vervangen kan worden ingezet. “Wanneer de kogel eenmaal eruit is, kan je hem niet terugroepen. De rechter heeft nu een beslissing genomen en we moeten ons neerleggen bij dit besluit”, benadrukt Doekhie tegenover Dagblad Suriname. Hoewel Akiemboto en zijn advocaat eventueel nog hoger beroep tegen dit vonnis zouden kunnen aantekenen, raadt Doekhie dat toch af. “Hoger beroep kan een tijdje duren, maar ondertussen kan dat er al invulling is gegeven aan de opvolging. Een nieuw lid toelaten, heeft geen nadeel voor zowel de coalitie als de oppositie, omdat geen van de fracties een extra zetel erbij krijgt of verliest”, aldus Doekhie.

Akiemboto heeft beslissing genomen zonder goed na te denken

Doekhie, die goed bevriend is en goed contact heeft met Akiemboto, stelt dat hij het wel erg vond toen Akiemboto begin januari zijn besluit om het parlement en de NDP te verlaten kenbaar had gemaakt. Akiemboto had bij zijn ontslag aangevoerd uit de politiek te stappen vanwege de wijze van politiekvoering in het land en ontwikkelingen in zijn eigen partij. “Ondanks alles zou hij juist moeten blijven en zijn krachten blijven geven aan het parlement, de NDP en vooral het land en volk. Het gaat uiteindelijk om een jongeman die wat potentie heeft. Maar hij heeft naar alle waarschijnlijkheid die beslissing in een drieste bui en zonder goed na te denken, genomen. Veel mensen vinden het jammer, maar Akiemboto moet gewoon verder zijn best doen om dan bij de volgende verkiezingen weer op de lijst te komen en gekozen te worden. Hij is nog jong”, aldus Doekhie. De ex-parlementariër uit Nickerie, die meerdere termijnen in de DNA heeft gediend, adviseert Akiemboto om zich te berusten. “Sergio, berust je. Er zijn fouten gemaakt en beslissingen genomen. We kunnen er nu niets meer aan doen”, aldus Doekhie.

Opvolging normaal laten doorgaan; het blijft zetel NDP

Wilsientje van Emden zal op de plek van Sergio Akiemboto moeten komen in De Nationale Assemblee (DNA) voor het district Brokopondo, indien zij bewilligt. Zij kreeg 462 stemmen bij de afgelopen verkiezingen. Doekhie adviseert om de opvolging normaal voortgang te laten vinden. “De persoon die op Akiemboto zijn plaats komt, zal niet zo krachtig zijn, omdat die dan gaat moeten leren. Akiemboto heeft wat ervaring. Dat is het enig verschil. Het blijft een NDP-zetel”, aldus Doekhie. Het is echter koffiedikkijken naar wat er precies zal worden beslist door de paarse partij, aangezien op 4 februari de NDP-structuren en coördinatoren van Brokopondo in een verklaring hebben meegedeeld Akiemboto volledig te ondersteunen om terug te keren naar De Nationale Assemblee. De ondersteuners zijn Wilsientje van Emden en Gregory van der Kamp, de derde kandidaat op de NDP-lijst van Brokopondo. De handtekeningen van Yvonne Maabo (ex-Assembleelid), Lesley Winter en Jarien Gadden staan ook onder de verklaring.

Akiemboto: “Ik heb vrede met mijn geweten”

Uit het vonnis van de kantonrechter blijkt dat nadat Akiemboto zijn ontslagbrief heeft geschreven aan de president, zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee onmiddellijk is beëindigd. De datumfout is kennelijk een schrijffout. De door Akiemboto gemaakte schrijffout kan daarom geen ontoelaatbare onduidelijkheid over de dagtekening van de brief hebben veroorzaakt en is aannemelijk dat de dagtekening 05 januari 2021 is. “Ik heb vrede met mijn geweten. Als je een rechtszaak aanspant kan het beide kanten opgaan. In het leven moet je op alles voorbereid zijn. Elke stap die je maakt heeft consequenties. Het kan positief, het kan negatief zijn”, zei Akiemboto donderdag na afloop van de rechtszaak aan journalisten. Hoewel het vonnis niet in zijn voordeel is uitgevallen, is Akiemboto ervan overtuigd dat de boodschap die hij wilde overbrengen goed is overgekomen.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: