Het gevaar sluimert nog steeds

Er is weer een zeker optimisme te merken bij de bevolking en ook de regering wat betreft covid-19. De R-factor zou weer in de buurt van 1 zijn en dat betekent dat 1 besmette persoon in staat is hooguit 1 persoon te besmetten. De doelstelling is om de R te brengen onder de 1. De minister van Volksgezondheid heeft recent aangegeven dat het wel degelijk zin heeft om de weekend-lockdowns uit te voeren, ondanks kritiek van de bedrijven en de burgerij. Het is steeds zo dat wanneer de lockdowns worden toegepast, dat de besmettingen teruglopen en zelfs belanden op een heel laag niveau. Er is een soort koppige houding van een deel van de bevolking dwars door alle sectoren van de samenleving: van het hoogste niveau tot het laagste niveau. Wij denken dat Suriname heel snel achter elkaar diepe dalen en hoge pieken gaat bereiken. We zijn nu op weg naar een dal en steevast zien we dat in het dal de bevolking dan weer vrijelijk allerlei activiteiten en feesten organiseert. De minister van VGZ is heel zuinig geweest met de statistieken ten aanzien van bijvoorbeeld de doden. Alleen recent heeft de minister aangegeven dat 95% van alle doden boven de leeftijd van 50 jaar zijn en dat 5% onder de leeftijd van 50 jaar zit. Er gaan de afgelopen periode dagelijks mensen dood aan de covid, maar het is niet bekend wie de mensen zijn. De samenleving is klein, maar er is een zekere geheimzinnigheid rondom de covid-doden. Dat maakt dat voor veel mensen de covid-19 nog steeds een ver-van-mijn-bed-show is. Er zijn nog klein-ondernemers die thuis zaken doen die hun klanten gewoon zonder een mond- en neusbedekking ontvangen. De minister van VGZ heeft nieuwe covid-maatregelen gisteren bekendgemaakt en dan willen we even doornemen. De regering heeft besloten diverse maatregelen te versoepelen en dat betekent dat binnen 3-4 weken de nieuwe golf in Suriname zich zal aandienen, Surinamers kennende die inmiddels het tot een gewoonte hebben gemaakt om een kans te nemen.

Ten eerste is de avondklok nu vanaf 9 uur ’s avonds en in het weekend 3 dagen vanaf 7 uur. Deze versoepeling zal een effect hebben op het hanggedrag in de verschillende volksbuurten en thuis bij mensen. De samenscholing van groepen is verhoogd van 5 naar 10 personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Ook deze regel zal het hangen en het groeperen bevorderen en de politie zal maatregelen moeten treffen. Het is nog steeds verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Er wordt gesteld dat er nog steeds geen dispensatie zal worden verleend, maar er zijn rapportages dat politie niet altijd de massa op feesten aanmaant om direct uit elkaar te gaan. Feesten zijn zo urenlang nog doorgegaan. We rapporteerden ook dat politieambtenaren aangevers en tipgevers schofferen door tegen hen te zeggen dat ze feesten aangeven omdat ze zelf niet zijn uitgenodigd. We schreven hier ook over politie die eten meekreeg op feesten en de boel met rust liet. De regering zegt dat feesten potentiële mass spreading events zijn, maar de regering heeft nooit met cijfers aangetoond hoe en feesten in welke districten tot hoeveel besmettingen en doden heeft geleid. De regering zegt dat religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan indien en voor zover niet meer 30 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de covid-19 maatregelen. De regering moet nog steeds duidelijker omtrent deze regel zijn. Wat is een religieuze bijeenkomst. Is een verjaardagsfeest dat begint met een kerkdienst van 45 minuten met enkele geestelijken en waar iedereen erna in religieuze kleding blijft deelnemen aan het verjaardagsfeest met eten en drinken en gezelligheid, een religieuze bijeenkomst? Veel huisfeesten en kleine feesten in Suriname hebben een geestelijke die eerst bidt en een preek houdt. Daarna gaat het feest uren nog door en dit lijkt wel op een misbruik van de regel. De huisfeesten gaan door deze versoepeling flink plaatsvinden. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water blijft toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De regering heeft deze regel al een hele tijd, maar er zijn klachten dat de regels niet in acht worden genomen door mensen die niet tegen een mondbedekking kunnen (ze worden zogenaamd duizelig) of ze zijn even in de bus omdat ze zo weer uitstappen. De regering heeft geen mededelingen gedaan over deze maatregel, bijvoorbeeld of het is geregistreerd dat mensen in de bus eventueel massaal zijn besmet.

Aan de restaurants wordt de mogelijkheid geboden om eten te leveren of afhaal te doen. Dat is een kans die ze moeten aangrijpen. Opmerkelijk is dus dat casino’s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, recreatieoorden, sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden en kappers, kapsalons en barbershops open zijn gesteld. Dat is een zeer gevaarlijke bedoening om deze zaken open te gooien. Het is onduidelijk of voor deze zaken wel speciale protocollen gelden en of de sectoren hebben beloofd zelf toe te zien op de naleving daarvan. Besmettingen zullen potentieel hier de komende weken plaatsvinden, en uiteraard zal een groot deel genezen en degene die pech hebben zullen maanden ziek zijn of sterven. Opmerkelijk is dat in tegenststelling tot de vorige instructies dat nu gesproken wordt over de gesloten lansgrenzen zonder een uitzondering te maken voor het oosten. De vraag is of de grens nu wel gesloten is voor het oosten, omdat dat voorheen niet het geval was. Het open zijn van de oostgrens was zonder succes verdedigd door de minister van VGZ en van Defensie.

Ten slotte enkele opmerkingen met betrekking tot de overheidskantoren. Het is bekend dat de overheidskantoren bevolkt worden door zogenaamde ijverige ambtenaren die vaak ook doen alsof ze druk bezig zijn terwijl dat niet zo is. Burgers worden niet bediend, men laat ze wachten of ze worden als honden behandeld. Er zijn veel overheidsdiensten waarvan de ambtenaren van huis uit kunnen werken, tenzij ze kwaliteit diensten en werk leveren en zich aan de deadlines houden. De overheidskantoren zijn gesloten en nog steeds, maar nog steeds leert een patrouille door Paramaribo dat er nog veel auto’s voor de kantoren staan geparkeerd en dat het er bijna even druk is als normaal, ook bij de diensten die in de verse verte niet essentieel zijn. De regering heeft over de veiligheid van de overheidskantoren geen uitspraak gedaan, wel eerder dat er op de werkplaatsen ook besmettingen plaatsvinden. De minister van VGZ zegt dat overheidspersoneel, voor zover mogelijk, zo veel mogelijk van huis uit moet werken en via zoom of andere media moeten vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (regering, DNA), maar in de praktijk gebeurt dat gewoon nog niet, ondanks we bijna al een jaar worstelen met de pandemie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: