VHP, NPS en ABOP interpelleren samen omtrent New Surfin NV

Gajadien: “Donderdag fractieleidersoverleg”

Vanwege een misverstand leek het erop alsof een interpellatievoorstel afgelopen maandag was ingediend door de Abop en NPS in de kwestie rondom de oprichting van New Surfin NV. Het correct voorstel is dinsdag met een kleine wijziging ingediend door de partijen Abop, NPS en VHP. Onder andere de handtekeningen van de VHP’ers Cheryl Dijksteel, Rajendre Debie en Sham Binda staan nu ook erop. De coalitiepartijen nodigen de regering hiermee uit om De Nationale Assemblee (DNA) op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstane ruis en onduidelijkheden recht te trekken ten behoeve van land en volk.  Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien zegt aan Dagblad Suriname dat er een afspraak binnen de coalitie was dat de vergadering aangevraagd zou worden, maar het interpellatievoorstel ingediend zou worden na overleg met de regeringstop maandagavond.

Wel consensus om investeringsbedrijf op te zetten

Ondertussen hebben ook de NDP- en BEP-fracties per brief een speciale vergadering over deze kwestie aangevraagd. Gajadien geeft aan dat assembleevoorzitter Marinus Bee medegedeeld heeft dat donderdag een fractieleidersoverleg gehouden wordt om een besluit te nemen met betrekking tot de te houden openbare vergadering. De VHP-topper ziet in de afgelopen periode veel werk verzet worden, waarbij de communicatie binnen de coalitie en de samenleving wat tekortkomingen toont. Informatievoorziening naar de gemeenschap zal door de regering opgevoerd worden. Volgens Gajadien schijnt er wel consensus te zijn om een investeringsbedrijf op te zetten. Het traject wordt deze dagen goed onder de loep genomen.

Overwegingen in interpellatievoorstel

De NPS-, Abop- en VHP-leden willen dat er duidelijkheid en transparantie komen met betrekking tot de oprichting, doelen en intenties van New Surfin NV. Ze willen ook informatie over hoe de financiering zal plaatsvinden en hoe de belangen van land en volk gediend worden in deze. Ook willen zij weten wat de betrokkenheid van de ministers, Albert Ramdin en Armand Achaibersing, in deze inhoudt. Dat er informatie gegeven moet worden hoe in deze transparantie en behoorlijk bestuur in relatie staat tot deze investeringsmaatschappij. De samenleving moet geïnformeerd worden over de zuiverheid van zaken over deze investeringsmaatschappij, want in een tijd van herstel en stabilisatie is er geen ruimte voor ruis en onduidelijkheid van de staatsdoelen. Het moet nu ook duidelijk zijn voor de samenleving of de Investeringswet zal worden aangepast conform de huidige standaarden en in relatie tot het volksbelang. Duidelijk moet zijn op basis van welke formaliteiten de oprichting is geschied. Uit de oprichtingsakte blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap SRD 1 miljoen bedraagt, welke is verdeeld in 10.000 aandelen van SRD 100 nominaal, waarvan 5.100 aandelen zijn geplaatst. Het gestorte kapitaal is SRD 510.000. De assembleeleden willen dat duidelijk moet worden om welke reden is gekozen voor een 1-hoofdige directie en welke criteria hiervoor zijn gehanteerd. Het baart volgens hen zorgen dat onder andere de vertegenwoordiging van de VES, de VSB en de Bankiersvereniging ontbreekt in de directie.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: