Rijke landen moeten vaccin doses delen voor het te laat is

De wereld staat op het punt te zakken voor een cruciale test: de test waarbij wordt gemeten of de internationale gemeenschap bereid of in staat is een wereldwijde pandemie te beëindigen zonder
iemand achter te laten. Rijke landen hebben enorme voorraden vaccins opgekocht, waardoor armere landen met extreme schaarste te kampen hebben. Een internationaal initiatief dat bekend staat als de
COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX) heeft tot doel vaccins op grote schaal en op billijke wijze te verspreiden, maar het ontbreekt aan middelen. In het beste geval zal COVAX dit jaar slechts een
klein deel van de bevolking van landen met lage inkomens bereiken. De Zuid-Afrikaanse regering heeft treffend gewaarschuwd voor een komende wereldwijde apartheid van vaccins.
Er is nog tijd om dit anders aan te pakken. Rijke landen hebben de morele plicht om te helpen bij de distributie van vaccins.

Het is ook in hun economisch belang. In plaats van voorraden te hamsteren, zouden deze landen doses moeten herverdelen onder landen met lage en middeninkomens en geld moeten vrijmaken om ervoor
te zorgen dat de meest kwetsbare groepen onder de bevolking – waaronder minderheden en staatlozen en uiteindelijk de hele bevolking worden ingeënt, ongeacht hun inkomen.


Terwijl de pandemie voortduurt, komt er een scherpe kentering in de vooruitgang op andere gebieden
van de wereld gezondheid, zoals de immunisatie van kinderen en de uitroeiing van polio. Als gevolg van COVID-19 zouden in 2020 naar verwachting ruim 1,5 miljoen meer mensen sterven aan aids, tuberculose en malaria. Dat aantal benadert dat van het aantal COVID-19-doden in de wereld in dezelfde periode

Het aantal mensen dat acute honger lijdt of dreigt te lijden is het afgelopen jaar ruwweg verdubbeld, en de Wereldbank schat dat de pandemie 100 miljoen mensen in extreme armoede heeft gestort, een lot
dat naar verwachting nog eens 50 miljoen mensen tegen het eind van dit jaar te wachten staat.
Vrouwen en meisjes lopen tijdens de pandemie een groter risico op gendergerelateerd geweld, waaronder verkrachting, kindhuwelijken en seksslavernij. En door de sluiting van scholen en
ontoegankelijk afstandsonderwijs, hebben 463 miljoen kinderen geen formeel onderwijs genoten.
Alleen door de wereldbevolking te vaccineren kunnen deze destabiliserende tendensen worden gekeerd
of tot een halt worden gebracht.

De distributie van voldoende vaccins, geneesmiddelen en tests naar ontwikkelingslanden zal in 2021 naar schatting 24 miljard dollar kosten.
Het Internationaal Monetair Fonds heeft voorspeld dat wereldwijde vaccinatie de wereldeconomie
tegen 2025 met bijna 9 triljoen dollar zal doen toenemen – omgekeerd heeft de RAND Corporation
voorspeld dat voor elk jaar dat lage-inkomenslanden geen toegang hebben tot vaccins, het gezamenlijke BBP van hoge-inkomenslanden met 100 miljard dollar zal dalen. De leiders van welvarende
democratieën moeten verder kijken dan vandaag, anders zullen hun beslissingen hen morgen achtervolgen.

COVAX heeft zich aanvankelijk ten doel gesteld in 2021 de meest kwetsbare 20% van de bevolking van de deelnemende landen te laten vaccineren. Dit doel ligt ver onder de drempel die nodig is voor kudde-
immuniteit en veel lager dan wat hoge-inkomenslanden voor zichzelf zouden toestaan. Een herschikking van de middelen zou COVAX in staat stellen dat doel te overtreffen, economieën een impuls te geven en
levens te redden. Tegelijkertijd moeten alle landen meer geld uittrekken voor de Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-Accelerator), een wereldwijde samenwerking onder leiding van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de billijke verdeling van COVID-19-tests en -geneesmiddelen. Bron: foreignaffairs

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: